SAFEs medlemmer i ISO-fagene overføres til VO

SAFEs medlemmer i ISO-fagene overføres til VO

Forhandlingspartene er i dag blitt enige om å overføre ISO-fagene til Verkstedsoverenskomsten og samtidig sier Parat ja til at SAFE får ivareta og følge opp ISO-medlemmer videre. Selv om det er meldt brudd på VO, er SAFE på plass i meklingen på avtalen med bakgrunn i enighet med Parat. Parat har i dag meldt brudd i […]

Forhandlingspartene er i dag blitt enige om å overføre ISO-fagene til Verkstedsoverenskomsten og samtidig
sier Parat ja til at SAFE får ivareta og følge opp ISO-medlemmer videre.

Selv om det er meldt brudd på VO, er SAFE på plass i meklingen på avtalen med bakgrunn i enighet med Parat. Parat har i dag meldt brudd i forhandlingene på VO.

SAFE har så langt oppnådd å komme til parallell og reelle forhandlinger, og har fått på plass avtaleendring.