Saken om tidligere fortrinnsrett til gjeninntredelse i stilling i Island Offshore er avsluttet

Spørsmålet om virksomhetsoverdragelse var sentralt når SAFE avsluttet saken i Frostating Lagmannsrett, Ålesund. Saken handlet i utgangspunktet om fortrinnsrett til gjeninntredelse i stilling. Da man ikke lengre kan benytter fortrinnsretten, gjelder saken nå kun erstatning for økonomisk tap, da Island Offshore ikke lot tre ansatte gjeninntre i stillinger som en hevder de hadde fortrinn til, forklarer Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS i SAFE, som også er ført som vitne i saken.

– Advokatfullmektig Maren Skåden, som også bisto SAFE i saken i Tingretten i forrige runde, fører saken. I tillegg til forklaringer fra de tre partene, er det fremført vitneforklaring fra hovedtillitsvalgt i SAFE i Island Offshore, Alf Rune Kalland, forklarer Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS i SAFE.

Advokat Maren Skåden Foto: Stig-Rune Refvik

De tre SAFE-medlemmene og øvrige ansatte er den tid de har oppdrag på utenlandsk sokkel eller er utenfor flyteriggavtalens bestemmelser ansatt i IOM (Island Offshore Management).

Når Island Offshore har oppdrag på norsk sokkel, overføres eller tilbys de ansatte fast eller midlertidig stilling i IOC (Island Offshore Crewing). Bedriften hevder at dette er å anse som en virksomhetsoverdragelse. Således at de ansatte overdras to til tre ganger i året eller så ofte de krysser sokkelgrensen og trer inn og ut av flyteriggavtalen.

Det har i følge hovedtillitsvalgt Kalland ikke tidligere blitt skrevet i protokoll eller hevdet muntlig i tidligere møter at det er snakk om en virksomhetsoverdragelse. Likevel ble dette `plutselig` hevdet da tre ansatte krevde bruk av fortrinn til gjeninntredelse i forbindelse med at ICON (Island Constructor) igjen skulle jobbe på norsk sokkel.

Arbeidsgiver påsto da at siden det var snakk om en virksomhetsoverdragelse, så har de som var ombord stillingsvern knyttet til skipet og retten til å gjeninntre ikke får sin virkning uten for andre ledige stillinger.

– Vi håper på en klar og tydelig dom fra Lagmannsretten, som gir felles forståelse for vilkår, regler og tarifforhold ved sokkelvandring i fremtiden. Det har vært en ryddig prosess fra partene i saken, avslutter Refvik.

Skriv ut siden