Salg av Exxon Mobil var tema på årsmøtet til SAFE i Esso

Salg av Exxon Mobil var tema på årsmøtet til SAFE i Esso

Optimisme og tro på framtida preget årsmøtet til SAFE i Esso. Delegatene fikk informasjon om salget av Exxon Mobil til Point Resources, og nyheten ble godt mottatt. Årsmøtet ble holdt i Strømstad, 31. mars til 1. april, rett etter at intensjonsavtalen mellom de to selskapene var signert. Feltene det er snakk om å selge er […]

Optimisme og tro på framtida preget årsmøtet til SAFE i Esso. Delegatene fikk informasjon om salget av Exxon Mobil til Point Resources, og nyheten ble godt mottatt.

Årsmøtet ble holdt i Strømstad, 31. mars til 1. april, rett etter at intensjonsavtalen mellom de to selskapene var signert.

Feltene det er snakk om å selge er kun de som ExxonMobil selv er operatør på, det vil si, Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst, og det delvis utbygde Forseti-feltet, samt Jotun-feltet hvor produksjonen ble nedlagt i 2016. I tillegg kommer den flytende produksjonsfasiliteten på Jotun A.

Selv om et mulig salg lenge har vært gjenstand for spekulasjoner i pressen, kom bekreftelsen beleilig nok rett før årsmøtet til SAFE-klubben.

Ja, det stemmer det, sier klubbleder Bjørn Sætervik.

– Rett før årsmøtet fikk vi bekreftet at Exxon Mobils egenopererte felt i Norge skulle selges til Point Resources og dette preget selvsagt årsmøtet.  Vi fikk mange spørsmål fra delegatene som vi forsøkte å gi svar på, ut fra det arbeidsutvalget (AU) er blitt informert om.

Stemningen var god, forteller Sætervik, og legger til at klubben ser fram til å bidra til å lage et nytt norsk operatørselskap.

– Fortsatt er det selvfølgelig svært mange ubesvarte spørsmål, men AU har en god dialog med vår nye ledelse.

Fra SAFE sentralt deltok 2. nestleder og HMS-ansvarlig Roy Erling Furre med et godt innlegg om arbeidstakermedvirkning. Dette er et viktig og aktuelt tema for klubben nå, og var gitt god plass på årsmøtet.

Valg av nytt styre

Bjørn Sætervik (leder)

Jan Inge Nesheim (nestleder)

Magne Andersland (økonomiansvarlig)

Odd Villadsen

Morten Øye

Morten Seeberg

Thorbjørn Opstad

Rune Farstad

Vara:

1 Tore Grimstad

2 Eimund Himle

3 Bjørn Pedersen

4 Gunnar Myklestad

HVO:

Balder: Jan Inge Nesheim

Ringhorne: Sten Syvertsen

Jotun A: Odd Villadsen

Jotun B: Andres Fjeld

K-HVO: Morten Øye