Samordnet oppgjør i år

Samordnet oppgjør i år

Forhandlinger fra 2013

Årets hovedoppgjør på YS/ NHO-området vil gjennomføres som et samordnet oppgjør.

Årets hovedoppgjør på YS/ NHO-området vil gjennomføres som et samordnet oppgjør.

De sentrale forhandlingene mellom YS og NHO starter opp tirsdag 13. mars. Et eventuelt brudd i forhandlingene vil sannsynligvis skje den 22. mars.

SAFE er som alltid opptatt av forbundsvise forhandlinger, men når YS (Hovedorganisasjonen) vedtar samordnet oppgjør, blir SAFE bundet opp av det.

Hybridordningen

Under årets hovedforhandlinger er det avtalt en periode for lokale forhandlinger i forkant av hovedoppgjøret. Dette kalles forbundsvise sløyfeforhandlinger, og disse går fra 14. til 20.mars.

I praksis betyr det følgende: man kan altså i denne perioden forhandle forbundsvis om tekniske bestemmelser. SAFE vil avtale tidspunkt med Norsk olje og gass, Nog, for å gjennomføre disse sløyfeforhandlingene.

Hvis det ikke oppnås enighet under sløyfeforhandlingene mellom SAFE og Nog, kan rammen som blir avtalt for tekniske endringer eventuelt omdisponeres som et generelt tillegg.

Meklingstidspunkt

Mekling vil mest sannsynlig finne sted rett over påske, i tidsrommet 3. til 7. april. Skulle en eventuell mekling ikke føre frem, vil en arbeidskonflikt være et faktum fra arbeidstidens start 8. april. En arbeidskonflikt (streik) vil kunne omfatte de av SAFEs medlemmer som på dette tidspunkt er omfattet av overenskomster som er utløpt. Dette vil for SAFEs medlemmer være de som er omfattet av Industrioverenskomsten (ISO-fagene). De øvrige av SAFEs medlemmer innenfor NHO-området (Sokkelavtalen, Oljeoverenskomsten og Brønnserviceavtalen) vil først kunne bli omfattet av en konflikt fra arbeidstidens start 1. juni.

Denne meklingen vil i utgangspunktet ta for seg de store kravene, som for eksempel AFP, men SAFE vil eventuelt hevde sin rett til å ha med sine egne krav.

SAFE forventer at Nog opprettholder datoene for de allerede avtalte lokale forhandlinger, selv om det da blir i etterkant av YS-NHO meklingen.

SAFE vil der forhandle utestående tema, men uten streikerett, da enighet mellom YS og NHO sentralt låser tariffavtalen, og dermed fratar forbundenes mulighet til konflikt.

Klubber som tilhører NR-området, gjennomfører som planlagt sine egne forhandlinger.

Ytterligere informasjon sendes klubbledere.