Seminar om lese- og skrivevansker

Seminar om lese- og skrivevansker

Velkommen til seminar om Lese- og skrivevansker i en risikoutsatt industri. Presentasjon av nye hjelpemidler Oppstart av pilotprosjekt. Torsdag 7. februar 2002 Kl 09.30 – 16.30

Velkommen til seminar om Lese- og skrivevansker i en risikoutsatt industri. Presentasjon av nye hjelpemidler
Oppstart av pilotprosjekt. Torsdag 7. februar 2002 Kl 09.30 – 16.30

 /></a></p>
<p dir=Vi inviterer:
Tillitsvalgte, ansatte i personalforvaltningen, ansatte ved opplæringskontor, ansvarlige for HMS, verneombud, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, regelverksutviklere og ellers alle med interesse for temaet innen for petroleumsvirksomheten. Og selvsagt personer som selv har lese- og skrivevansker.

Målsettingen for seminaret er:
» å belyse problemstillinger rundt lese- og skrivevansker
» å skape forståelse for hva lese- og skrivevansker innebærer
» å knytte disse problemstillingene till arbeidet med HMS
» å skissere mulige tiltak for å kompensere for vanskene
» å presentere og markere oppstart av et pilotprosjekt
   hvor målgruppen er personer med lese- og skrivevansker som
   arbeider i  tilknytning til petroleumsvirksomheten

Program
09.00 – 09.30  Kaffe og registrering

09.30 – 10.00  Velkommen til Oljedirektoratet
                     «Sammenheng mellom sikkerhet og kommunikasjon?»
                     Direktør Rolf Wiborg, Oljedirektoratet

10.00 – 10.30  Bakgrunn og formål med seminaret
                     – «OFS som initiativtaker»
                     Leder Terje Nustad
                     – «Norske Shell som samarbeidspartner»
                     Informasjonsdirektør Einar Knudsen
                     – «VOX som faglig iverksetter»
                     Seksjonsleder Helga Arnesen

10.30 – 11.30  «Hva er lese- og skrivevansker?»
                     Cand.paed.spec. Kari Letrud

11.30 – 11.45  Kaffepause

11.45 – 12.15  «Hvordan er det å være dyslektiker i oljebransjen?»
                     Klubbleder Jan Renè Bakker, OFS klubben 
                     Transocean Sedco Forex

12.15 – 13.00  «Lese- og skrivevansker» fortsetter
                     Anledning til å stille spørsmål

13.00 – 14.00  Lunsj

14.00 – 15.00  «Tiltak for å kompensere for lese- og skrivevansker
                     – Hvilke hjelpemidler eksisterer?
                     – Er data løsningen på alt?»

15.15 – 16.30  Hva kan VOX i samarbeid med alle parter tilby på 
                     kort og lang sikt?
                     Plan for et pilotprosjekt legges frem
                     Spørsmålsrunde

Programkomitè har vært:
Halvor Erikstein, OFS
Kari Berge, Oljedirektoratet
Svein Ildgruben, Norske Shell
Helga Arnesen, VOX

Praktiske opplysninger:
Seminaret er gratis, men deltakerne betaler kr 100,- for lunsj.

Påmelding til:
Helga Arnesen
helga.arnesen@vox.no
fax: 23 38 13 01
Påmeldingsfrist er mandag 4. februar 2002 kl. 12.00
NB! Oppgi navn og selskap hvor du er ansatt.

Eller skriv til VOX hovedkontor
Postboks 6139, Etterstad
0602 Oslo

Kontaktpersoner for nærmere opplysninger om seminaret:
Svein Ildgruben, Norske Shell, tlf 51 69 33 08 – 958 75 865
Halvor Erikstein, OFS, tlf 51 84 39 21 – 928 10 398

Parkering ved Oljedirektoratet:
Store deler av parkeringsplassen ved Oljedirektoratet er for tiden omgjort til annleggsområde. Det kan derfor bli svært vanskelig å finne parkeringsplass. Vi oppfordrer flest mulig av seminardeltakere til ikke å bruke egen bil.