Shell nedbemanner faste og innleide

Shell nedbemanner faste og innleide

Foto: Norske Shell|

75 fast ansatte og 156 innleide medarbeidere i Shell Norge er overtallige i følge bedriften.  Hovedårsaken er at prosjekter på Nyhamna og Draugen nærmer seg slutten. – Det har vært ulike oppfatninger mellom bedriften og oss i prosessen som har pågått i halvannet år. Vi er ikke enig i løsningen som bedriften valgte, sier klubbleder i SAFE […]

75 fast ansatte og 156 innleide medarbeidere i Shell Norge er overtallige i følge bedriften.  Hovedårsaken er at prosjekter på Nyhamna og Draugen nærmer seg slutten. – Det har vært ulike oppfatninger mellom bedriften og oss i prosessen som har pågått i halvannet år. Vi er ikke enig i løsningen som bedriften valgte, sier klubbleder i SAFE i Shell, Fredrik Tellefsen.

Han påpeker at beslutningen også innbefatter nedbemanning i driftsorganisasjonen offshore.

– Vårt utgangspunkt har vært å ivareta tariffert personell på Draugen, og har der pekt på aldersprofilen på Draugen. Den tilsier at den nedbemanningen som nå er vedtatt gjennomført , kunne vært unngått gjennom naturlig avgang i over tid. Derfor var det også dissens i arbeidsgruppa som har arbeidet med prosjektet, sier Tellefsen.

SAFE, IE og Lederne har samarbeidet tett i prosessen og har felles oppfatning om beslutningen bedriften har fattet.

På Nyhamna er det i følge Shell rundt 90 som må gå. Av disse er 75 innleide. Flesteparten av dem er ingeniører.

Leder i SAFE-klubben på Nyhamna, Svein Joar Dørum, sier følgende om beslutningen:-

– Vi har deltatt i et prosjekt for å styrke Nyhamnas konkurransekraft, og bedriften har valgt en løsning som vi som klubb ikke er enige i, fastslår Dørum.