Sikkerheten for trygg leveranse av energi må tas på høyeste alvor

Sikkerheten for trygg leveranse av energi må tas på høyeste alvor

Kombinasjonen av mediebildet og medlemmers bekymring, samt SAFEs deltakelse i interne møter og arenaer har styrket bekymringen. Gårsdagens eksplosjon og sabotasje på gassrørledningen Nord Stream 1 i Østersjøen bekrefter at trusselbildet ovenfor norsk sokkel er reelt, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

Kombinasjonen av mediebildet og medlemmers bekymring, samt SAFEs deltakelse i interne møter og arenaer, har styrket bekymringen. Gårsdagens eksplosjon og sabotasje på gassrørledningen Nord Stream 1 i Østersjøen bekrefter at trusselbildet ovenfor norsk sokkel er reelt, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

SAFE har gjennom flere fora de siste par ukene, ytret gryende bekymring for sikkerheten offshore. SAFE er også aktiv i media og er på bannen i denne debatten.

– Vi har fått bekreftet det vi tidligere knapt har turt å tenke, sier forbundssekretær HMS, Stig-Rune Refvik. Vi forstår godt at ansatte som jobber offshore er bekymret, ønsker mest mulig informasjon, trygghet og avklaring av situasjonen.

– Vi har således en felles forventning om at sikkerheten vil stå i høysetet, både hos ansvarlige myndigheter og operatører, som vi nå hører at har høynet sikkerhetsnivået, sier Refvik.

Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga
Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga

Hva det faktisk betyr for sikkerhet for medlemmer og videre aktivitet, gjenstår å se. Selv om planverk skal ta høyde for mye, så er dette en ekstrem situasjon, her blir det nok en kombinasjon av videre plan og tiltak, ettersom trusselvurderingene leses og forstås av myndighetene i dialog med operatørene.

– Større tiltak kan fort ta dager før de er implementert, men vi i SAFE forventer at sikkerheten til ansatte settes høyest, at operatørene tar grep og får nødvendig hjelp fra myndighetene, sier Rysst.

Observasjon og aktivitet med droner i Nordsjøen diskutert siste uke på Solakonferansen 

På Solakonferansen, hvor SAFE, selskaper og aktører knyttet til drone og helikoptervirksomheten, var samlet i begynnelsen av forrige uke, ble observasjon og aktivitet med droner i Nordsjøen diskutert.

Frykten for sabotasje og trusler ble også et tema hos myndigheter. Videre hadde Ptils Sikkerhetsforum, med myndigheter, arbeidsgiverorganisasjon Offshore Norge, selskaper, SAFE og andre arbeidstakerorganisasjoner felles samling på Mongstad, hvor bekymringene for sabotasje, terror og anslag ble diskutert og vurdert.

Sikkerhetsforumet samles igjen i møte allerede i morgen for å få oversikt over situasjonen og diskutere forholdet.

– Senest i går var SAFE på bedriftsbesøk på Melkøya, sier Refvik. Der fikk vi forklart av ledelse som jobber med sikring at Equinor allerede har hatt en rekker møter knyttet til sabotasje på Nord Stream 1. Videre sa Equinor at de fulgte situasjonen nøye og jobbet med tiltak til det beste for sikkerheten for ansatte, anlegg og videre trygg leveranse av energi .

– Vi har løpende dialog både internt og med andre aktører, sier Rysst.

Equinor øker nå beredskapen på alle anlegg

Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga
Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga

– Som forebyggende tiltak, øker Equinor beredskapen sin på alle anlegg, dette omfatter landanlegg, kontorer, innretninger offshore og heliporter, sier Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i SAFE i Equinor.

Viktig å ikke være naiv

– Viktig å ikke være naiv, men heller ikke blåse opp en situasjon, før vi vet om det er en reell trussel.

Teige sier at ledelsen i bedriften er i møte med myndighetene i dag.

– Vi må stole på at de gjør de rette tiltakene, avslutter han.