Sikkerhetsforums årskonferanse nærmer seg

Sikkerhetsforums årskonferanse nærmer seg

Programmet for Sikkerhetsforums årskonferanse er klart. Innholdsmessig byr programmet på et mer politisk vinklet innhold enn tidligere. Dagen som er satt av er 9. juni og stedet er Clarion Hotel Stavanger.Hovedtema er «Usikre tider», stikkord til tema er ny tilnærming til risiko, konsekvenser, mindre penger, mer risiko. Det er en rar bransje vi lever i, […]

Programmet for Sikkerhetsforums årskonferanse er klart. Innholdsmessig byr programmet på et mer politisk vinklet innhold enn tidligere. Dagen som er satt av er 9. juni og stedet er Clarion Hotel Stavanger.Hovedtema er «Usikre tider», stikkord til tema er ny tilnærming til risiko, konsekvenser, mindre penger, mer risiko.

Det er en rar bransje vi lever i, slår Gudmund Rydningen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum og spesialrådgiver og organisasjonsutvikler i Petroleumstilsynet, Ptil, fast.

– For et par år siden var en av bransjens store utfordringer å skaffe nok folk. Nå er alt snudd på hodet, sier han, og viser til SAFEs yrkeshygieniker Halvor Eriksteins treffende karakteristikk av oljeindustrien: bransjen har en bipolar lidelse.

Halvor Erikstein har ved flere anledninger brukt begrepet bipolar lidelse om oljeindustrien. Lidelsen kjennetegnes av ekstreme svingninger mellom manisk og depressiv stemningsleie.

Denne næringen går fra å være manisk til å bli depressiv i løpet av kort tid, påpekte Erikstein på Sikkerhetsforums årskonferanse i fjor. Han viste til at kapasitet, kompetanse og kampen om de gode hodene ganske nylig var et sentralt tema i næringen, mens den offentlige debatten handlet mest om nedgangstider, kostnadskutt og dystre spådommer

Utfordringer for helse og sikkerhet

Hvordan påvirker usikre arbeidsforhold og mangel på jobbsikkerhet helse og sikkerhet, spør Gudmund Rydningen?

– Nå er bortimot 20.000 ansatte i oljeindustrien og tilknyttede næringer sagt opp. Hvilke konsekvenser får det for sikkerheten til de øvrige ansatte i næringen? Vi spør oss om det er tilfeldig at det har vært fem granskninger i løpet av kort tid på norsk sokkel?

Det ser ut til at situasjonen gir store utfordringer for sikkerheten, og lærdommen fra britisk sektor er et godt eksempel på temaet som skal diskuteres på konferansen: «Å spare seg til fant!»

– Tittelen på foredraget oppsummerer kort de feilaktige beslutningene, karakterisert som katastrofale, som ble tatt tidlig på 2000-tallet på britisk sokkel.  I dag sier britene at de angrer på disse beslutningene. Vi spør oss nå om Statoil går i den samme fella, sier Rydningen.

Solnedgang

Bildet kjennetegnes ved en solnedgangsretorikk, og både Siv Jensen og Erna Solberg sier at oljeindustrien må tilpasses en ny virkelighet. Samtidig sier Oljedirektoratet, OD, at vi har oljereserver for 50 år framover.

– Blir det to milliarder flere mennesker på jorda vil vi trenge enda mer energi. Til tross for grønn energi, vil vi likevel fortsatt ha behov for olje og gass.

Både Arbeids- og sosialdepartementet ved statssekretær Kristian Dahlberg Hauge og oljeanalytiker i Nordea, Thina Saltveit, ser på denne problematikken ut i fra sine ståsteder.

COSL og Lundin har god erfaring i å takle nedgangstider på en positiv måte. Begge aktører er representert på årskonferansen. Også Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM, står på talerstolen. Her er blant annet Asia-erfaringene et tema.

– Kontrakter som går til land i Asia har vist seg å bli både dårligere og dyrere. Tema for Kyllingstads foredrag er «Norsk leverandørindustri i motbakke.»

 width=

Risiko og sikkerhet får god plass

Risiko- og sikkerhetsaspektet er ivaretatt av blant annet Ptils fagleder Torleif Husebø og professor i risikostyring ved Universitetet i Stavanger, UiS, Terje Aven. Disse to er satt opp på programmet før lunsj, og temaet følges opp etter at deltakerne har fått mat. Tittelen er  «Hvordan styre risiko i usikre tider. I denne bolken kommer blant annet de britiske erfaringene fra kuttene i vedlikeholdet på britisk sokkel.

Mange interessante innledninger

– Vi har et godt program, sier Gudmund Rydningen.  Det er preget av situasjonen, og spørsmålet vi stiller i år er viktigere enn noensinne: hvorfor er det ekstra viktig å fokusere på HMS i nedgangstider?

Vi oppfordrer oljeansatte og andre til å melde seg på!

 

Bildetekst oppe til høyre: Vel blåst. Sikkerhetsforums årskonferanse 2014. Fra venstre Finn Carlsen, Gudmund Rydningen og Anne Myhrvold.

Bildetekst nederst til venstre: Fra konferansen 2014. Halvor Erikstein til høyre sammen med Carlsen og Rydningen på første rad. Erikstein har deltatt i programkomiteen for årets konferanse.

 

Linker til Sikkerhetsforums årskonferanse 2015, program og påmeldingsskjema:

http://www.ptil.no/kalender/sikkerhetsforums-aarskonferanse-2015-article11242-736.html

http://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/arskonf2015/PROGRAM%202015.pdf

https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=626&A=49957&Att=0&WebNo=1&Sec=iXUhdjheTAdIbkKi