Skal blåse nytt liv i SAFE Ung

Skal blåse nytt liv i SAFE Ung

Er du 35 eller yngre? Da kan du være med å påvirke og bevare et rettferdig arbeidsliv i den norske energisektoren. Meld din interesse via din klubbleder eller kom med innspill til gode kandidater til ung@safe.no.

På tide å blåse liv igjen i SAFE Ung. Vi ønsker å danne en ny SAFE Ung gruppe, med representanter fra alle våre områder.

Utfordringen i fagbevegelsen nå er å bevare de gode ordningene, arbeids- og lønnsvilkårene som pionerer i oljenæringen har kjempet for. Et trygt arbeidsmiljø, uten risiko for å bli eksponert for helseskadelige kjemikalier, er uten tvil noe av det viktigste vi i SAFE jobber med.

Vi vil ruste opp den nye generasjonen for å møte fremtidens utfordringer, og vil ha deg med på laget!

Det skal velges en gruppe som skal jobbe med å få på plass et fungerende ungnettverk i SAFE, med egen leder. Planen er jevnlige møter i løpet av året, skolebesøk, SAFE Ung samling osv.

– Vi skal ha et teamsmøte hvor vi velger den formelle gruppen 27. mars klokken 17.00 til 18.00. De unge skal selv velge hvem som er med her, ihht reglene med fordeling på områdene, sier Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær organisasjon.

Thorbjørn Holger Opstad Foto: Rebecca Bjerga
Thorbjørn Holger Opstad Foto: Rebecca Bjerga

Meld din interesse for SAFE Ung via din klubbleder. Du kan svare på denne spørreundersøkelsen om den kommende SAFE Ung konferansen.