Skriftlig advarsel til SAFE-tillitsvalgt i Statoil

Skriftlig advarsel til SAFE-tillitsvalgt i Statoil

Idar Martin Herland fikk advarsel|Stolt oljearbeider

Statoilledelsen ga Idar Martin Herland skriftlig advarsel for leserinnlegg i Stavanger Aftenblad.

Statoilledelsen ga Idar Martin Herland skriftlig advarsel for leserinnlegg i Stavanger Aftenblad.

Debattinnlegget «Misnøyens beger renner over», var signert tillitsmannen Idar Martin Herland, og problemstillingene han tok opp, var mangel på samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte for å løse utfordringer på arbeidsplassen.

Det startet med røykesaken

Den konkrete saken som førte til innlegget var ledelsens ønske om å fjerne røykerom på sokkelen. Herland viste til stor støtte fra ikke-røykere om bord. Disse var med å starte Facebook-gruppa «Stopp mobbing av røykere som arbeider på norsk sokkel».

Mange av dem røyker altså ikke. «Men de er sinte. Det som tenner gnisten, er jo bedriftens fremgangsmåte», skrev Herland i innlegget.

Herland påpekte også faren for storulykke på sokkelen når trepartssamarbeidet forvitrer.

«Ikke fordi vi mobber dem som røyker, men på grunn av måten vi styrer virksomheten på. Nettopp fordi trepartssamarbeidet har strandet. For dessverre er beslutningstakerne i Norges største selskap, akkurat like arrogante og kunnskapsløse når det gjelder det å styre risiko for storulykker. De kjører på. Bruker styringsretten, uten å lytte til dem som har skoene på.»

Brudd på lojalitetsplikten, sier Statoil

Statoils områdedirektør for drift nord, Siri Espedal Kindem, trakk fram på brudd på lojalitetsplikten som begrunnelse for advarselen. Statoil mener innlegget ikke er vernet av ytringsfriheten. Hvis dette gjentar seg, kan det få konsekvenser for Herlands framtid i selskapet. Per i dag ser imidlertid Statoil saken som avsluttet.

SAFE reagerer på advarselen

Jurist og organisasjonssekretær i SAFE, Levard Olsen-Hagen, sier at SAFE reagerer på advarselen.

– Herland har signert leserinnlegget som tillitsvalgt, ikke som vanlig arbeidstaker. Det er en stor forskjell. Tillitsvalgte skal ikke meddeles skriftlig advarsel i utøvelsen av tillitsvervet uten saklig grunn. Vi vurderer nå om denne saklige grunnen er tilstede, sier Olsen-Hagen, og viser til at i denne saken har Herland tatt opp forhold på arbeidsplassen. Det gjør saken mer alvorlig. Saken handler om ytringsfrihet.

Skriftlig advarsel er urimelig

SAFE i Statoil sokkels leder, Terje Enes, mener at å begrunne den strenge advarselen med lojalitetsplikt, er urimelig. Tillitsvalgte skal kunne si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, også i Statoil.

– Dette er en altfor streng vurdering, og jeg er overrasket over reaksjonen.

Enes viser til Statoils praksis med selv å bruke media til å omtale både arbeidstakere, tillitsvalgte og vernetjeneste i krenkende ordelag.

Blant annet beskyldte Statoils sikkerhetssjef på norsk sokkel, Øystein Arvid Håland, tillitsvalgte for å trekke «HMS-kortet» for å redde arbeidsplasser, i en artikkel i Stavanger Aftenblad i 3. oktober i fjor. Han sa også at de tillitsvalgtes agenda var arbeidsplasser, ikke sikkerhet.

Tillitsverv

I tillegg til vervet som tillitsvalgt for SAFE i Statoil sokkel på plattformen Kristin, sitter Idar Martin Herland i styret for SAFE i Statoil sokkel og representerer SAFE i Samarbeidsutvalget Drift Nord. Han har bloggen «Oljearbeideren», som etter hvert er blitt kjent for skarpe og uredde innlegg.