Sløyfeforhandlingene

Sløyfeforhandlingene

||

14.-15. mars ble det gjennomført sløyfeforhandlinger på de tre avtalene, Brønnservice, Oljeoverenskomsten land og Sokkelavtalen.

14.-15. mars ble det gjennomført sløyfeforhandlinger på de tre avtalene, Brønnservice, Oljeoverenskomsten land og Sokkelavtalen.

Vi stilte opp med begrenset størrelse, men full bredde og representasjon for alle avtalene, forteller forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

– Beklagelig, men ikke uventet ønsket ikke Norsk olje og gass, Nog, å forhandle. Våre krav inneholdt for så godt som samtlige, noe økonomi, i hvert fall hvis en tar med enhver form for utgift. Det ville Nog ikke diskutere.

All økonomi forskyves til mai-forhandlingene for sokkel- og brønnserviceavtalene, og innfrielse av eventuelle krav skal foregå innenfor rammen. For Oljeoverenskomsten (land) skal det gjennomføres lokale forhandlinger på vanlig måte i det enkelte selskap.

Krav av mer politisk art

Tilstrekkelig bemanning, tid til tillitsvalgtarbeid, økt velferdspermisjon og lignende, var Nog heller ikke villige til å diskutere.

– De avviste kravene med argumenter om at dette var krav som ikke passet inn i en tariffavtale, men må stadfestes via andre kanaler og/eller løses på lokalt plan.

Forhandlingene endte tredelt

Oljeoverenskomsten land endte med protokoll som stadfester at det ikke ble oppnådd enighet. Rammen vil bli gitt som et generelt tillegg, og avtalen prolongeres (forlenges uten endringer).

SAFE har krevd tariff-festing av en bemanningsnorm for å for å sikre en forsvarlig drift av anlegg. Bemanningsnormen må være robust nok til å kunne håndtere og gjennomføre fravær, avspasering, permisjon og ferie. Norsk olje og gass har i forhandlingene ment at slike bemanningsspørsmål må avgjøres lokalt.

Oljeoverenskomsten sokkel endte med protokoll som stadfester at det ikke ble oppnådd enighet. Rammen vil bli gitt som et generelt tillegg, avtalen prolongeres. På forhandlingene i mai er det skift/natt- tillegget og helligdagsgodtgjørelsen som kan drøftes. Det vil gjennomføres lokale forhandlinger, ref. 4A avtalen.

Brønnservice avtalen er ikke ferdig forhandlet. Her vil forhandlingene gjenopptas søndag 18. mars.

For overenskomst for operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter ble partene enige om følgende endring: Ny overskrift for 4.2.2. «For alle områder gjelder» «Vikariat i ledende stilling. Ansatte i ikke ledende stillinger som midlertidig fungerer i ledende stillinger, gis en en godtgjørelse på kr. 400,- per dag vedkommende fungerer i stillingen. For øvrig gjelder overenskomstens bestemmelser.», skal også omfatte oljeboringsbedrifter.

– Selv om vi var realistiske med tanke på resultatet av disse sløyfeforhandlingene, må vi si at vi er skuffet. Vi ser at det ikke fins noen vilje til å verdsette de ansatte som faktisk leverer på organisasjonsendringer, nedbemanning, mer ansvar og innsparinger.

Det er ingen opplevd rettferdighet mellom arbeidsgivers inntjening og arbeidstakers betaling, slår Hilde-Marit Rysst fast.

– Vi tenker at vi kommer sterkere tilbake ved første anledning!