Spenning rundt årets mellomoppgjør

Spenning rundt årets mellomoppgjør

Tariffkonferansen 2023 Foto: Rebecca Bjerga

SAFEs årlige tariffkonferanse ble avholdt i Bergen 7. – 8. mars 2023, med rundt 80 deltakere. På agendaen var det krav til årets mellomoppgjør.

Det er spenning rundt årets lønnsoppgjør på grunn av økende priser og dårligere kjøpekraft for folk flest, mens lederlønningene og bonuser stiger i været. 

Tariffkonferansen er en sentral arena hvor tillitsvalgte får innsikt i, og bidrar til arbeidet mot det kommende lønnsoppgjøret. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, det skal kun forhandles om lønn, og ikke om innholdet i tariffavtalene. TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 4,8 prosent fra 2022 til 2023. 

SAFE ved forbundsleder Hilde-Marit Rysst, nestleder Kai-Morten Anda og Gro Gullhaug, forbundssekretær på tariff, deltok i februar på YS sin inntektspolitiske konferanse i Oslo.

SAFE deltok på YS inntektspolitiske konferanse
SAFE deltok på YS inntektspolitiske konferanse

– YS krever økt kjøpekraft i årets mellomoppgjør. Det er klare forventninger fra medlemmene om å få sin del av verdiskapningen i bedriftene. Vi tok med oss tallene og gjennomgangen fra den inntektspolitiske konferansen videre til SAFEs egen tariffkonferanse denne uken, sier Rysst.

SAFEs mål i årets mellomoppgjør er å styrke kjøpekraften til medlemmene 

– NHO forhandlingene starter allerede 27. mars. Her vil vi få kjenne på spenningen hos partene rundt årets mellomoppgjør, sier Gullhaug.

På dag én ble tillitsvalgte inndelt i tariffområder, og fikk gruppeoppgaver tilpasset dette. På dag to ble tre gjester invitert til å holde foredrag om dagens tall, frontfagmodellen og bransjens store bilde generelt.

Årets mellomoppgjør kan være krevende, på tross av rekordresultater

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, forklarte hvordan, på tross av rekordresultater i den norske energinæringen, årets mellomoppgjør kan være krevende. 

Kyrre Knudsen Foto: Rebecca Bjerga
Kyrre Knudsen Foto: Rebecca Bjerga

– Høy inflasjon, krig og økte renter demper utsikten for et godt mellomoppgjør, store forskjeller mellom bransjer skaper flat utvikling i sysselsetting, på tross av rekord årsresultater i den norske energibransjen, sier Knudsen. 

– Inflasjonsforventningen for i år er 4,8 prosent. Mange har lyst å komme høyere enn det. Vi får se hva bedriftene har mulighet til å betale, i forhold til konkurranse, men et sted i nærheten av 4,8 – 5 prosent er det som er mest sannsynlig nå, sier Knudsen.

Han gikk gjennom SR Bankens konjunktur barometer for 2023, som viser at bedriftene venter noe nedgang i 2023.

– Inflasjon og renter har steget rekordraskt, sentralbanker må få kontroll med inflasjonen, sier han.

Dagens situasjon byr på utfordringer for lønnsdannelsen og for pengepolitikken

Avdelingsdirektør i Finansdepartementet, Arent Skjæveland, holdt foredraget sitt om frontfagmodellen via Teams. Han forklarte denne modellen, sammenlignet med andre land som Danmark, Sverige, Finland, Irland, Nederland og Østerrike. 

Avdelingsdirektør i Finansdepartementet, Arent Skjæveland Foto: Rebecca Bjerga
Avdelingsdirektør i Finansdepartementet, Arent Skjæveland Foto: Rebecca Bjerga

-Det er vanskelig å kopiere forhold som er sterkt knyttet til institusjoner, strukturer og regler som er utviklet over svært lang tid, slik som det er i Norge, sier han. 

Han mener at dagens situasjon byr på utfordringer for lønnsdannelsen og for pengepolitikken. Realrenten falt, kjøpekraften falt, kronen ble kraftig svekket og renten har økt.

Norsk olje og gass står fortsatt sterkt

Henrik Fiskådal er senior analytikker i Rystad Energi, han gjorde rede for tall i oljebransjen.

Henrik Fiskådal i Rystad Energi Foto: Rebecca Bjerga
Henrik Fiskådal i Rystad Energi Foto: Rebecca Bjerga

– Vi forventer at oljeprisen stiger til hundre dollar fatet dette året. Selv om videre mot 2024 mykner prisene litt, blir disse fortsatt høye. Norsk olje og gass står fortsatt sterkt, sier han.  

De nye klubbene på sjøfart offshore fikk presentere arbeidet de er i gang med foran samlingen. De ble tatt imot med applaus. 

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

For å markere kvinnedagen på konferansen, inviterte SAFE alle sine kvinnelige deltakere på scenen, hvor de fikk en liten oppmerksomhet og applaus.

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

Videre valgte SAFE å donere en gave til CARE Norge på vegne av de tre foredragsholdere, som takk for innsatsen. CARE er en utviklings- og nødhjelpsorganisasjon, som kjemper for fattige kvinners rettigheter, slik at alle skal leve verdige liv.