Header

Spørreundersøkelse om RNNP- Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Husk å fylle ut skjemaet som du finner på vedlagte link. Det er viktig at alle grupper i oljeindustrien bruker muligheten til å beskrive det man opplever på arbeidsplassen og i HMS-hverdagen. Resultatet av undersøkelsen påvirker det som blir prioritert av tiltak og oppmerksomhet mot yrkesgrupper og aktiviteter.

Benytt anledningen til å gi uttrykk for hvordan du opplever arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen din. Ved å besvare og returnere spørreskjemaet deltar du i kartleggingen.

Jo flere som besvarer spørreskjemaet, desto bedre grunnlag vil den enkelte innretning/anlegg og selskap ha for å iverksette tiltak.

RNNP-undersøkelse

Skriv ut siden

Widgets

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!