Stanser karantene pilot-saken etter avtale med partene

Stanser karantene pilot-saken etter avtale med partene

Illustrasjonsbilde fra Envato|||Marius Mastad Foto: privat||Marius Mastad Foto: privat

Vi har tidligere informert om at SAFE har tatt ut søksmål i en pilot-sak mot Equinor med krav om kompensasjon for karantene tilknyttet til arbeid under koronapandemien. Partene har nå blitt enige om å stanse saken.

Saken var opprinnelig berammet til behandling 6. – 8. mai. I medhold av tvisteloven § 16-17 har partene nå blitt enige om å stanse den. I samsvar med loven, vil behandlingen av saken pauses i minst seks måneder, og alle frister i saken vil opphøre å løpe i perioden.

Bakgrunnen for beslutningen om å stanse saken er flere andre saker med lignende tvistetema som for øyeblikket er under behandling i domstolsystemet, og utfallet av disse sakene forventes å ha innflytelse på vår sak, forklarer Maren Skåden, SAFEs advokat. 

Maren Skåden Foto: Rebecca Bjerga
Maren Skåden Foto: Rebecca Bjerga

– Per i dag er det kun kommet dom i en av disse sakene, den kom i desember. Dessverre fikk arbeidstakerne ikke medhold av tingretten på noe punkt i deres krav om kompensasjon. Saken er imidlertid anket til lagmannsretten og vi anser det som hensiktsmessig å avvente ny dom i den saken.

– Det er også anlagt en sak for arbeidsretten som gjelder krav om kompensasjon med hjemmel i tariffbestemmelser med tilsvarende ordlyd som i flere av våre saker, sier Skåden. 

For de kravene om kompensasjon som allerede har vært behandlet i forliksrådet og blitt innstilt der, vil SAFE utføre nødvendige prosesshandlinger for å sikre at sakene ikke foreldes.

– SAFE vil nøye overvåke rettsutviklingen og løpende vurdere om korona pilot-saken bør tas opp igjen. Den midlertidige stansingen av saken reflekterer en strategisk tilnærming for å sikre at rettsprosessen utfolder seg på en mest mulig gunstig måte for alle involverte parter.

Les mer om følgende emner: