Statfjordfeltet forlenges

Statfjordfeltet forlenges

Statfjord A. Foto: Harald Pettersen

I en melding fra Equinor torsdag 9. januar presenterte selskapet nyheten om at Statfjordfeltets levetid forlenges med flere år. Dette er veldig gode nyheter, eventyret Statfjord fortsetter, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

I en melding fra Equinor torsdag 9. januar presenterte selskapet nyheten om at Statfjordfeltets levetid forlenges med flere år. Dette er veldig gode nyheter, eventyret Statfjord fortsetter, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

Equinor og partnerne i Statfjord-området har besluttet å forlenge produksjonen mot 2040. En ny forretningsplan skal sikre enda høyere ressursutnyttelse og verdiskapning fra feltet, skriver Equinor i sin nyhetsmelding. Planene om å stenge Statfjord A i 2022 legges bort, og Statfjord B og C skal forlenges forbi 2035.

Det er det store potensialet i feltet som har endret planene for videre drift. Med denne beslutningen sikres både arbeidsplasser og verdiskapning.

Hilde-Marit Rysst
Hilde-Marit Rysst

Det er viktig at Equinor nå tar samfunnsansvar og drifter feltet helt ut, ikke bare selger eller stenger ned. Nye reservoartolkninger gir tro på at det er mulig å få ut mer av reservoaret, og det er godt for samfunnet, sier Hilde Marit Rysst.

– Vi må benytte den infrastrukturen som allerede ligger i feltet maksimalt. Alle felt kommer selvfølgelig etter hvert til en avslutning, men nå når Equinor viser at de kan ivareta også denne delen av feltets levetid, sikres mange fremtidige arbeidsplasser

Det blir forlenget arbeid til de operatøransatte og til borepersonell som skal perforere reservoaret med 100 brønner, og det blir arbeid til annet leverandørpersonell som må oppgradere utstyr på feltet, istedenfor å hogge opp.

– At Equinor forsikrer om at eget personell skal ivareta daglig drift og vedlikehold, er en viktig forutsetning.

Omorganiserer til en ny senfaseenhet

100 nye brønner mot 2030 skal bidra til å opprettholde dagens produksjonsnivå fra Statfjord forbi 2025. Dette vil kreve vesentlig investeringer og oppgraderinger av de tre plattformene.

Samtidig som nye brønner og forlenget produksjon skal øke inntektene, må Equinor fortsatt forbedre driften for å holde kostnadene lave, sier selskapet. Derfor skal driften av Statfjord omorganiseres og det skal opprettes en ny senfaseenhet i Equinor.

Den nye enheten skal utvikle nye måter å jobbe på for sikker og effektiv drift med lave karbonutslipp fra senfasefelt på norsk sokkel.

Fagforeningene er involvert

I arbeidet med den nye senfaseenheten og ny forretningsplan for Statfjord har ledelsen i Equinor samarbeidet med alle bedriftens fem fagforeninger: Industri Energi, SAFE, NITO, Tekna og Lederne.

– Jeg snakker på vegne av alle foreningene i Equinor når jeg sier at vi er glade for at levetiden for Statfjord nå skal forlenges i mange år, som betyr økt sysselsetting og mer verdiskaping, det er jo et eventyr, sier Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt og leder av SAFE i Equinor.

Vi har hatt både gode og krevende diskusjoner om dette prosjektet, særlig knyttet til omlegging av driften. Vårt krav er at sikkerhet er første prioritet, sier Teige.

Bjørn Asle Teige

Hilde-Marit Rysst trekker også fram sikkerheten i senfaseprosjektet.

– Sikkerhet skal følges opp på samme måte som ellers i bransjen. Her må de ansatte følge med, som vi alltid må og skal gjøre.