Stena Don-saken avvist i Høyesterett, nå gjenstår erstatningsutmålingen

Advokat Bjørn Inge Waage Foto: Rebecca Bjerga
Advokat Bjørn Inge Waage Foto: Rebecca Bjerga

SAFE vant Stena Don saken i Gulating lagmannsretten, men Stena anket saken til Høyesterett. Mandag vedtok Høyesterett at saken ikke henvises, og dermed blir Gulating sin dom stående. Det gjenstår den konkrete erstatningsutmålingen for de 78 SAFE-medlemmene som ble sagt opp.

Stena Don saken kort fortalt:

Stena Drillings rigg, Stena Don, hadde gått på kontrakt kontinuerlig siden den ble bygget i 2001. Den boret i en årrekke for Statoil/Equinor, de siste årene på Trollfeltet.  Statoil terminerte kontrakten med Stena Don høsten 2016, og riggen ble lagt i varmt opplag ved Hanøytangen i hele 2017. Masseoppsigelsene som skjedde i denne forbindelse var i strid med oppsigelsesforbudet. Hele 78 SAFE-medlemmer mistet jobben. Les mer om saken her

Endelig fikk vi en avklaring

– Det er en stor lettelse, og endelig fikk vi en avklaring. De ansatte har fått en bekreftelse på at de skulle ha beholdt jobben, sier Stig- Rune Refvik, forbundssekretær og saksbehandler i SAFE. Jeg håper og tror at Stena Drilling vil fortsette det konstruktive samarbeidet med SAFE, og at de ansatte får en minnelig erstatning når saken kommer opp. Først og fremst er saken prinsipielt viktig for fremtidige arbeidstakeres rettigheter.

– Det er fantastisk hvordan advokatene Bent Endresen og Bjørn Inge Waage har, på en ryddig og god måte har håndtert saken. I tillegg til å samarbeide godt med saksbehandlere, har de samarbeidet godt også med advokatene og saksbehandlerne til de fire saksøkere fra IE. Jeg vil benytte anledningen til å takke advokatene, ansatte i SAFE, og alle de berørte medlemmene for tålmodigheten til å stå løpet ut, sier Refvik.

Forbundssekretær organisasjon, Stig-Rune Refvikanisa
Forbundssekretær organisasjon, Stig-Rune Refvik

SAFE ble imidlertid ikke tilkjent saksomkostninger, noe som SAFE anket særskilt over til Høyesterett, som i går opphevet lagmannsrettens avgjørelse av saksomkostningene. Spørsmålet om saksomkostninger sendes tilbake til lagmannsretten, som må avgjøre dette sammen med selve erstatningsutmålingen.

Skriv ut siden