«Stolt oljearbeider» og tillitsvalgt, Idar Martin Herland, i Arbeidsretten

«Stolt oljearbeider» og tillitsvalgt, Idar Martin Herland, i Arbeidsretten

Idar Martin Herland fikk advarsel|Stolt oljearbeider

SAFE sokkel har sendt ut en støtteerklæring i forkant av arbeidsrettssaken til sin tillitsvalgt på Kristin-plattformen i Equinor.

SAFE sokkel har sendt ut en støtteerklæring i forkant av arbeidsrettssaken til sin tillitsvalgt på Kristin-plattformen i Equinor.

Idar Martin Herland har engasjert seg sterkt i samfunnsdebatten om olje og gassnæringens fremtid, og har etter vår mening gjort en god figur når det gjelder å fremsnakke denne næringen.

Det står da i stor kontrast at han må gå til arbeidsretten for å få fjernet en skriftlig advarsel han fikk av sin egen arbeidsgiver. Dette etter å ha skrevet en artikkel i Stavanger Aftenblad som ledelsen i Equinor mente var et overtramp på ytringsfriheten.

Mange reagerte nok negativt til uttalelsene til blant annet Lan Marie Berg i forbindelse med valget. At man sier at en «må slutte å lønne seg å ødelegge verden», var det nok mange
oljearbeidere som lot seg provosere av. Selv om hun kanskje tenkte på storkapitalen, treffer dette synet våre medlemmer direkte.

Stolt oljearbeider, Idar Martin Herland
Stolt oljearbeider, Idar Martin Herland

Engasjert tillitsvalgt

Idar Martin Herland, tillitsvalgt på Kristin og styremedlem i SAFE Sokkel, var en av dem som tok til motmæle. Han var initiativtakeren til rammen for profilbilder på Facebook «Stolt oljearbeider», noe som har skapt et enormt engasjement blandt oljearbeiderne, og fått stor oppmerksomhet i media ellers.

Idar Martin har også engasjert seg sterkt i samfunnsdebatten om olje- og gassnæringens fremtid, og har et vår mening gjort en god figur når det gjelder å fremsnakke denne næringen.
Det står da i stor kontrast at han må gå til arbeidsretten for å få fjernet en skriftlig advarsel han fikk av sin egen arbeidsgiver. Dette etter å ha skrevet en artikkel i Stavanger Aftenblad som ledelsen i Equinor mente var et overtramp på ytringsfriheten.

Saken ender i Arbeidsretten

Saken er berammet i arbeidsretten 22. til 23. oktober, og det er YS og NHO som er parter i saken. Saken ble først kjørt av SAFE Sokkel i Equinor, men forsøket på
å få fjernet advarselen endte med en uenighetsprotokoll. Den ble så løftet opp på neste nivå, som var mellom forbundet SAFE og NOG, for så å havne på høyeste nivå, mellom YS og NHO.
Vi har stor tro på at YS vinner frem i saken, da det er en klar tekst i hovedavtalen som sier at TV ikke skal gis advarsler uten saklig begrunnelse. AU i SAFE Sokkel gir sin fulle støtte til Idar Martin inn i denne arbeidsrettssaken, og vil være til disposisjon før og i rettssaken sammen med forbundet SAFE og hovedorganisasjonen YS.

Advokat for YS:

Advokat Ørnulf Kastet v/advokatfullmektig Daniel Furió Fundingsrud

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO:

Advokat Joakim Augeli Karlsen