Stolt oljearbeider

Den siste tiden har mange oljearbeidere oppdatert profilbildet sitt på Facebook, det har også Leder i SAFE Hilde-Marit Rysst gjort.

Initiativtaker bak det hele er elektriker i Equinor og SAFE tillitsvalgt Idar Martin Herland. Han gjorde det for å få yrkesstoltheten tilbake blant sine kollega.

Føle på skam

I mange medier snakkes det om skam, fly-skam, kjøtt-skam og det blir snakket om olje-skam. Oljearbeiderne bør føle seg skamfulle.

Som et motsvar til dette har Idar Martin Herland, SAFE tillitsvalgt i Equinor, laget en tekst som kan legges på profilbildet den enkelte har på Facebook. Flere og flere oljearbeidere oppdaterer nå sitt profilbilde med denne rammen – Stolt oljearbeider.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst sier at dette er et enkelt og synlig budskap. Vi er stolte over vår jobb og vårt bidrag til velferdssamfunnet. Oljearbeideren lar seg ikke stigmatisere og være skamfulle arbeidere. Den lille handlingen viser både at vi er mange, og at vi er en del av alle samfunnslag. Det er ett fellesskap på tvers av yrker og selskaper.

Kutt for klima

Debatten om å kutte oljeproduksjonen uten å ha en erstatning klar. Mangel på erkjennelse av at energibehov bare øker. Debatten uten å anerkjenne økonomibehovet for samfunnet, det er en debatt som blir vanskelig å være en del av.

SAFE ønsker velkommen en faktabasert debatt, hvor vi alle anerkjenner at vi har et felles mål; en sunn og levedyktig jordklode til våre etterkommere.

Les hele intervjuet til NRK her: https://www.nrk.no/rogaland/derfor-har-mange-oljearbeidere-oppdatert-profilbildet-sitt-pa-facebook-1.14706689

 

 

Skriv ut siden