Stor interesse for leteaktivitet på norsk sokkel

Bilde fra olje- og energidepartementet
Bilde fra olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet tilbyr 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2020 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det er viktig at Statsråden er tydelig på at vår produksjon fortsatt skal være verdensledende på HMS, at sokkelen ikke skal stenges ned og at vi har et ansvar for klimatiltak og utvikling av enda bedre miljøtiltak, sier Hilde-Marit Rysst. 

De 61 utvinningstillatelsene, eller lisenser, fordeler seg på Nordsjøen (34), Norskehavet (24) og Barentshavet (3). 30 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 18 selskaper blir tilbudt ett eller flere operatørskap. Det er Lundin Energy som tilbys flest lisenser, mens Equinor tilbys flest operatørskap (rollen som leder i lisensen).

Hilde-Marit Rysst har fulgt sendingen direkte på regjeringen sin side, hun ble glad for at regjeringen viser forutsigbarhet ved å fortsette rutinen med TFO.

– Det er positivt at Regjeringen også anerkjenner bransjen som den store og viktige aktøren vi er. Både med tanken på inntekter til staten, direkte og indirekte, og arbeidsplasser, sier Rysst.

Det var første gangen Tina Bru (H), olje- og energiministeren, delte ut oljelisenser i TFO-runden.

– Jeg er glad over å kunne tilby 61 nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde til et bredt mangfold av selskaper. Selskapene har vist stor interesse for å få tilgang til nytt leteareal, noe som viser at næringen har stor tro på fremtidig lønnsomhet fra leting på norsk sokkel. Det er bra for staten som ressurseier, sier Bru på den digitale innlegget sitt.

Petroleumsvirksomheten har bidratt med 15 700 milliarder kroner i verdiskaping

Siden det første oljefunnet, har petroleumsvirksomheten bidratt med 15 700 mrd. kroner i verdiskaping, og har gitt staten en netto kontantstrøm på rundt 6 700 mrd. kroner siden årtusenskiftet. Statens netto kontantstrøm i 2021 fra petroleumsvirksomheten anslås å bli om lag 99 milliarder kroner. En aktiv letepolitikk, med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel legger til rette for nye funn. Dette bidrar til å sikre statlige inntekter, verdiskaping og sysselsetting, noe som er viktig for å opprettholde nasjonens velferd over tid.

 • Aker BP (10/8)
 • AS Norske Shell (1/1)
 • Chrysaor (6/3)
 • Concedo (1/0)
 • ConocoPhillips (4/3)
 • DNO (10/4)
 • Edison (2/0)
 • Equinor (17/10)
 • INEOS (4/1)
 • Inpex (2/1)
 • Kufpec (1/0)
 • Lime (4/0)
 • Lotos (3/0)
 • Lundin (19/7)
 • MOL (1/1)
 • M Vest (2/0)
 • Neptune (6/3)
 • OKEA (6/4)
 • OMV (3/3)
 • One Dyas (6/0)
 • Pandion (5/0)
 • Petrolia NOCO (3/1)
 • PGNiG (4/0)
 • Source (4/0)
 • Spirit (3/0)
 • Sval (5/1)
 • Total (3/0)
 • Vår Energi (10/5)
 • Wellesley (2/1)
 • Wintershall DEA (16/4)
Skriv ut siden