‘- Store utfordringer for sikkerhetsarbeidet i 2012

‘- Store utfordringer for sikkerhetsarbeidet i 2012

2011 ble et godt år for sikkerheten i norsk oljeindustri. Næringen står imidlertid overfor store utfordringer, og har tatt på seg omfattende prosjekter – blant annet oppfølging av Deepwater Horizon-katastrofen, sier Ptil-direktør Magne Ognedal. Last ned Ptils årsrapport HER  – 2011 var et år hvor vi ikke hadde dødsulykker eller storulykker, men flere alvorlige hendelser […]

2011 ble et godt år for sikkerheten i norsk oljeindustri. Næringen står imidlertid overfor store utfordringer, og har tatt på seg omfattende prosjekter – blant annet oppfølging av Deepwater Horizon-katastrofen, sier Ptil-direktør Magne Ognedal.

Last ned Ptils årsrapport HER

 – 2011 var et år hvor vi ikke hadde dødsulykker eller storulykker, men flere alvorlige hendelser viser at en kan ikke slappe av når det gjelder å forbedre og opprettholde sikkerhetsnivået, slår Ptil-direktør Magne Ognedal fast i forbindelse med framleggingen av Ptils årsrapport Sikkerhet – status og signaler 2011-2012.

Sikkerhet – status og signaler 2011-2012 ble offentliggjort i et møte med næringen 14. februar.

I møtet gjorde Ptil opp status for noen av de viktigste sakene etaten jobbet med i 2011 og presenterte hvilke utfordringer sikkerhetsmyndigheten ser som sentrale for næringen i 2012.

 width=I følge Ognedal står petroleumsvirksomheten nå overfor noen sentrale problemstillinger.

Spørsmålet er om storulykker som Deepwater Horizon i Mexicogolfen i 2010 og utblåsningen på Montarafeltet utenfor Australia i 2009 har ført til at internasjonale selskaper i norsk petroleumsvirksomhet har sentralisert sine overordnete styringssystemer og arbeidsrutiner? Er det nå blitt slik at selskapenes styring i større grad ivaretas av hovedkontoret, uten at man tilpasser virksomheten til etablerte regler og prinsipper i det enkelte land selskapet opererer i?

– Ptil har fått flere urovekkende signal på at så kan være tilfelle, sier Ognedal.

Ptil har derfor sett behov for å understreke hvilke formelle plikter som påligger store og små selskaper med tilstedeværelse i Norge.

Også på området trepartssamarbeid har det vært en mulig bekymringsfull utvikling.

– Noen mener at samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter har hatt en negativ utvikling. Slik bekymring må lyttes til og tas på alvor. Det er svært viktig at samhandlingen mellom de tre sentrale partsgrupperingene fungerer godt, sier Ognedal og understreker at samarbeidet må bygge på lojalitet og gjensidig respekt.

2011 var et travelt år for Ptil. Kanskje det mest hektiske til nå i etatens historie. Mange krevende arbeidsoppgaver og store prosjekter – blant annet oppfølging av Deepwater Horizon- katastrofen og Montara-utblåsningen, og arbeid etter EUs initiativ til overordnet regulering av offshore sikkerhet – bidrar til at det høye aktivitetsnivået fortsetter i 2012.

I tillegg til oppfølging av aktørene og aktivitetene i norsk petroleumsvirksomhet, vil arbeidet i etterkant av de siste årenes internasjonale storulykker fortsatt sette sitt preg. Den endelige rapporten fra Ptils Deepwater Horizon-prosjekt vil sannsynligvis bli klar i 2012, etter at de sentrale granskingene og undersøkelsene i USA er ferdigstilt.