Storulykken må aldri glemmes

Blomsternedleggelse fra SAFE
Blomsternedleggelse fra SAFE

På 30-årsdagen for Piper Alpha-ulykken ble det arrangert en fin minneparkering i roseparken, North Sea Memorial Rosegarden.  Tekst og foto: Peter Alexander Hansen, K-HVO Equinor

Roseparken er blitt svørt vakker.
Roseparken er blitt svørt vakker.

Roseparken ser fantastisk ut i dag. Den ble oppgradert for fem år siden, og også SAFE bidro med pengestøtte til «Pound For Piper», et initiativ for å bygge opp den flotte parken slik den framstår nå i dag.

Personlig har jeg vært her under markeringene for 10, 15, 20, 25 år siden, og nå også på 30-års markeringen etter katastrofen.

Link til Piper Alpha-film

Første gang var jeg i lag med oljeforsker Helge Ryggvik fra Universitetet i Oslo og Assistant professor Susan Hart fra universitet på New Foundland. I tillegg var daværende HMS-leder i Statoil Finn Strand tilstede.

10 år etter, altså i 1998, var hendelsen fortsatt rykende fersk, og rettsakene mellom arbeidstakere og Occidental var som et stort åpent og verkende sår.

Peter Alexander Hansen la ned roser på vegne av SAFE.
Peter Alexander Hansen la ned roser på vegne av SAFE.
Piper Alpha minnepark

Aldri må denne storulykken glemmes. Oljeforbundet OILC som ble etablert som fagforbund for britiske oljearbeidere er i dag temmet og underlagt RMT (Rail Maritim Transport), og organisasjonsgraden på britisk sokkel er langt unna engasjementet og den organisasjonsgraden vi har på norsk sokkel.

I forbindelse med 20-års markeringen i 2008 ble det arrangert en stor og flott konferanse over flere dager. Fokus var blant annet tilbakeblikk på utviklingen. I 2008 var en betydelig del av selskapene innenfor petroleumsvirksomheten på norsk sokkel med som deltakere på konferansen.

Nå er det 30 år siden ulykken og en ny minnemarkering for de etterlatte. Samidig med markeringen arrangerer IRF, International Regulators Forum, en konferanse hvor også Petroleumstilsynet er tilstede som en viktig aktør.

Norske riggselskaper, supply- og beredskapsrederier samt andre norske leverandører har hele tiden hatt betydelige oppdrag på den britiske sokkelen. I dag er det norske selskapet Equinor i ferd med å bli en betydelig operatør med base i Aberdeen, og operatør for Marinerfeltet samt vindparkene Sheringham Shoal og Dudgedon.

Fredag ettermiddag/kveld åpnes parken og det vil bli mange mennesker som kommer for å markere og minnes. SAFE har derfor denne gang vært tidlig ute for ikke å forstyrre de etterlattes minnestund, men på samme tid minnes hver og en av de omkomne etter katastrofen 6. juli 1988.

Skriv ut siden