Strategi- og handlinsplan: Kongressen dag to

Etter en flott kongress-middag, med fine taler og avskjedshilser til flotte pensjonister og ildsjeler som går av vervet, stilte alle friske og opplagte til dag to av kongressen.

Første del av dagen delte YS 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud og Rune Nedregaard, driftsdirektør på Johan Sverdrup, deres syn på bransjens framtid. Andre delen av dagen jobbet SAFE med handlingsplanen i flere små arbeidsgrupper med forskjellige tema som tariff, HMS, organisasjon og politikk.

Hans-Erik Skjæggerud Foto: Rebecca Bjerga

Hvor skal HMS-fokuset være?

Hvor skal HMS-fokuset være og hva er best for deg og medlemmene våre? Forbundssekretær HMS, Stig-Rune Refvik, orienterte delegatene om de arena HMS-avdelingen i SAFE deltar på, samt de utfordringene rundt korona-sakene.

Kampen om yrkesskadeforsikring

Halvor Erikstein, SAFE sin organisasjonssekretær og yrkeshygieniker, fortalte kongressen om kampen SAFE kjemper for å synliggjøre de helseskadelige konsekvensene den massive kjemiske eksponeringen har påført oljearbeidere. Loven om yrkesskadeforsikring gir den skadde bevisbyrden og de skadde er blitt overlatt til seg selv uten yrkesskadeerstatning og yrkesskadetrygd. Derfor ønsker SAFE en forandring.

Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga

Handlingsplanen: en mer gjennomsiktig handlingsplan, som gjenspeiler hele organisasjonen

SAFE gjør noe nytt på denne kongressen, delegatene ble delt i små arbeidsgrupper for å jobbe med handlingsplanen. Forbundssekretær tariff, Gro Gullhaug mener denne måten å jobbe med handlingsplanen vil gjøre at man får en mer gjennomsiktig handlingsplan som gjenspeiler hele organisasjonen.

– Det er viktig for oss i organisasjonen at handlingsplanen er kjent for alle, sier Gullhaug. Å dele folk i mindre grupper for å jobbe med en slik sak, er en god måte for delegater til å bli bedre kjent med hverandre og på tvers av områdene. Man får en god dialog som kan bygge på videre nettverk. Pluss at det er kjekt å bryte den formaliteten vi vanligvis har på kongress.

Skriv ut siden