Strategisk møte om integrerte operasjoner – Vi må stå sammen med felles mål

Strategisk møte om integrerte operasjoner – Vi må stå sammen med felles mål

SAFE samlet klubbledere og tillitsvalgte fra Equinor, brønnservice og rederibedrifter til et strategimøte om integrerte operasjoner. Integrerte operasjoner (IO) involverer integrering av menneske, organisasjon, arbeidsprosesser og teknologi, men i ren praksis betyr det at kompliserte operasjoner flyttes vekk fra plattformer offshore til kontorer på land. Denne arbeidsmodellen kan true sikkerheten offshore og fremtidige arbeidsplasser.

SAFE samlet klubbledere og tillitsvalgte fra Equinor, brønnservice og rederibedrifter til et strategimøte om integrerte operasjoner. Integrerte operasjoner (IO) involverer integrering av menneske, organisasjon, arbeidsprosesser og teknologi, men i ren praksis betyr det at kompliserte operasjoner flyttes vekk fra plattformer offshore til kontorer på land. Denne arbeidsmodellen kan true sikkerheten offshore og fremtidige arbeidsplasser.

IO4 er fjerde fase av integrerte operasjoner, deriblant fjernstyring og forflytting av kompetanse. Da IO3 ble presentert i 2016, ble det pekt på flere utfordringer som denne ordningen ville medføre, tilsyn utført av Petroleumstilsynet har vist at disse bekymringene stemte.

Temaet for møtet var utfordringene rundt integrerte operasjoner som er innført i Equinor-systemet, og hvordan dette påvirker leverandørene og andre operatører, og ikke minst våre medlemmer ute i havet.

– Fra havet meldes det at IO3 modellen har sine utfordringer som må jobbes videre med. Det er utbredt bruk av overtid fordi det mangler personell som kan bistå i arbeidsoppgavene, sier forbundsleder Hilde Marit Rysst.

– SAFE er sterkt bekymret over at operatørene diskuterer neste runde i fjernstyrte operasjoner, og forflytting av fagpersonell, når vi har slike utfordringer i dagens situasjon. Hva med å sikre den omorganiseringen først? Det er viktig å evaluere pris, kvalitet og HMS, sier Rysst.

Spesialistoppgaver overført til andre som ikke har formell kompetanse

På grunn av kutt i bemanningen, blir tidligere utførte spesialistoppgaver overført til andre som ikke har formell kompetanse. Oppgavene skal utføres riktig, både teknisk og sikkerhetsmessig, helst første gang, det har vært Equinor sitt mantra i mange år.

– Allikevel legger operatøren opp til at leverandørene ikke skal ha rammevilkår til å etterleve dette. Den enkelte blir utsatt for utidig press i form av oppgaver en ikke har kompetanse til å utføre, sier Rysst.

Idar Martin Herland, nestleder i SAFE Equinor Sokkel, mener at det er viktig med rett bemanning og helhet fra operatøren sin side, samt at alle offshorearbeidere blir ivaretatt. Herland opplevde at IO4-møtet var nyttig.

Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga
Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga

– Vi får informasjon om at det er for mange roller som flyttes til land. Målet er å sørge for effektiv drift og rett bemanning for alle oppgavene som skal utføres offshore, sier han.

– Det er viktig å dele informasjon på tvers av selskapene, jeg opplevde at det var veldig god stemning og et nyttig møte, avslutter Herland.

En samlet bransje støtter Petroleumstilsynet sine hovedtemaer

Over flere år har Ptil hatt gode mål og hovedtema: “Aldri en ny storulykke» (2020), «På lag med leverandørene» (2021), «Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet» (2022), og en samlet bransje har støttet Ptil i dette. Men SAFE lurer på hvordan den praktiske oppfølgingen av temaene har blitt gjort.

– Konkurransen mellom brønnservicebedriftene er krevende, og hvem som ender opp med at man har effektivisert for mye vet vi ikke. Men, at de ansatte forteller at de er utrygge og sier de ikke ønsker å være om bord den dagen det smeller, er sterkt bekymringsfullt, sier Rysst.

Reidar Rikstad, klubbleder i Archer, en av flere representanter fra rederiområdet, deltok på møtet.

 decoding=
Reidar Rikstad i Archer Foto: Rebecca Bjerga

– Jeg syns det var utrolig bra at alle områdene kunne sitte sammen og diskutere, det er viktig. Jeg opplevde møte som konstruktivt, med god dialog. Det kom fram opplysninger fra oljeselskapene som var skremmende, og hvordan det å kjøre alt i IO-senter virker. Bemanningsstrikken er nesten tøyd til bristepunktet, enkelte arbeidsgrupper får ikke tid til pauser. Vi i fagforeningene må stå sammen om å verne (norske) arbeidsplasser og spisskompetansen, sier Rikstad.

Bedriftene konkurrerer på hvem som kan tilby mest mulig for lavest pris

Når det gjelder operasjonssenter på land, erfarer brønnserviceselskapet Schlumberger allerede at avstanden utfordrer sikkerheten. Klubbleder i SAFE i Schlumberger Martin Skogland mener at når operasjonssenteret styrer flere operasjoner på forskjellige rigger samtidig, er det umulig å følge opp operasjonene fullt ut.

– Slik en ser for seg nå, er IO-prosessene et kappløp, bedriftene konkurrerer på hvem som kan tilby mest mulig for lavest pris. IO3 er dagens modell, og vi opplever at det er flere utfordringer og nye tilpassinger med denne modellen. Nå virker det at også andre selskaper har klare forventninger om implementering av slike operasjoner.

 decoding=
Martin Skogland, klubbleder i SAFE i Schlumberger Foto: Rebecca Bjerga

Vi er nødt til å bli involvert når jobben skal planlegges

Innovasjon og utvikling er viktig for vår næring, men en må ikke glemme at dette former i stor grad fremtiden i vår bransje. Å ha reell arbeidstakermedvirkning i disse prosessene er meget viktig.

– Jeg syns det var et produktivt møte, vi klarte å komme til enighet at vi har utfordringer, men også felles mål: ingen ulykker, sikre og trygge arbeidsplasser, vi vil ha operasjonssenter i Norge og reell arbeidstakermedvirkning. Vi er nødt til å bli involvert når jobben skal planlegges, sier Skogland.

Møtet endte opp med en samlet strategi for hvordan SAFE skal kunne løfte disse problemstillingene og de nye utfordringene som griper inn i mange forskjellige bedrifter.

– I flere tilfeller kan “den enes død bli den annens brød”, men i fagbevegelsen står vi kollektivt samlet og møter sånne utfordringer på en konstruktiv måte og i et fellesskap.

– SAFE er godt fornøyd med å få samlet klubbene som er involvert i dette. Dette møtet viser hvor viktig det er å stå sammen, avslutter Rysst.