Streik i Lederne – hva betyr det for deg i SAFE?

Lederne gjennomfører en lovlig konklikt og SAFE sine medlemmer skal i så henseende følge innarbeidede spilleregler i arbeidslivet. SAFE sine medlemmer skal ikke ta arbeid som «et Leder-medlem» ellers skulle ha utført. Streikebryteri aksepteres ikke. Husk at vi fortsatt skal være kollegaer etter en konflikt er over.

Dersom SAFE medlemmer, som er omfattet av Sokkeloverenskomsten blir permittert grunnet streik blant lederne, vil nok ikke få permitteringspenger fra Nav. Disse medlemmene må søke SAFE om streikestøtte som er på 198,-kr pr tapt offshore arbeidstime.
Ta kontakt med din kokale klubb eller SAFE sentralt.

Skriv ut siden