Streik på Brønnservice-området

Streik på Brønnservice-området

– Industri Energi er i streik på brønnserviceområdet. SAFE respekterer at kolleger er i lovlig arbeidskamp. Våre medlemmer vil i denne situasjonen forholde seg til de avtalte spillereglene i arbeidslivet.  Det betyr at ingen SAFE-medlemmer vil ta på seg oppgaver som skulle vært utført av kolleger i streik, sier 1. nesteleder og tariffansvarlig i SAFE, […]

– Industri Energi er i streik på brønnserviceområdet. SAFE respekterer at kolleger er i lovlig arbeidskamp. Våre medlemmer vil i denne situasjonen forholde seg til de avtalte spillereglene i arbeidslivet.  Det betyr at ingen SAFE-medlemmer vil ta på seg oppgaver som skulle vært utført av kolleger i streik, sier 1. nesteleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen.

Han oppfordrer alle SAFE-medlemmer som er usikre på om pålagt arbeid kan oppfattes som streikebryteri om å kontakte lokal klubb eller SAFE sentralt før arbeidet eventuelt igangsettes.

Bedriftene som er streikerammet er forpliktet til å søke å finne sysselsetting for ansatte som ikke er i streik. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan det bli aktuelt med permitteringer. Ansatte skal allerede ha mottatt betinget permitteringsvarsel.

Dersom den som blir permittert kan oppnå goder som følge av streiken vil man ikke ha krav på dagpenger. Dersom SAFE-medlemmer i denne kategorien skulle bli permittert som følge av den pågående streiken, vil SAFE bidra med økonomisk støtte.

SAFE-medlemmer som går på andre tariffavtaler enn Brønnserviceavtalen som eventuelt blir permittert har rett på dagpenger fra NAV. Dette vil også gjelde lærlinger på Brønnserviceavtalen som eventuelt måtte bli permittert som følge av streiken.