Streikeledelsen er ute i «felten»

Streikeledelsen er ute i «felten»

Island Frontier er nedstengt. Øystein Pettersen

Hva skjer, hvordan skal vi forholde oss, trenger dere hjelp, stå på, full støtte til streiken, er signalene som møter streikeledelsen.

Hva skjer, hvordan skal vi forholde oss, trenger dere hjelp? Stå på, full støtte til streiken, er signalene som møter streikeledelsen.  

Informasjon og diskusjoner med oljeabeidere til og fra jobb er både nødvendig og hyggelig under streiken. Ikke minst er den såkalte gavepensjonen et tema og et krav man både forstår og støtter. At denne ordningen fjernes etter 01.06.2018 for alle som skifter arbeidsgiver og dermed blir klassifisert som nyansatt, selv om man har lang fartstid fra bransjen, oppfattes som svært urettferdig. På toppen av alt er det en ordning som ikke blir dyrere for bedriftene.

AFP + 1G utgjør fra 5.000 til 8.000 kroner i måneden for en flyteriggansatt, og 8.000 kroner per måned for en ansatt som jobber med plattformboring. For førstnevnte gruppe gjelder dette fra 60 til 67 år, for sistnevnte gruppe fra 62 til 67 år.

Fjerning av AFP+1G for nyansatte etter 01.06.2018 for dem som av forskjellige grunner ønsker, eller må, skifte arbeidsgiver innen flyterigger og plattformer, var en av de viktige årsakene til at SAFE var svært kritisk til resultatet i oppgjøret. SAFE sendte derfor både AFP+1G endringen og resultatet fra lønnsoppgjøret ut på uravstemning til medlemmene. 80 prosent av svarene ga et klart NEI!       

For ordens skyld, endringen gjelder ikke ved virksomhetsoverdragelse eller i fortrinnsrettperioden.

Steinar Nesse og Oddleiv Tønnessen fra streikeledelsen i SAFE
Steinar Nesse og Oddleiv Tønnessen fra streikeledelsen i SAFE

Da Island Frontier la til kai i Sandnes i forbindelse med streiken i rederiområdet, var Oddleiv Tønnessen, klubbleder i SAFE i ESS og Steinar Nesse, klubbleder i Transocean, på plass for å informere mannskapet.

Ned trappa kom også nestleder i Island Offshore, Øystein Pettersen. Han var klar til å bidra i streiken.

Vi har krav som er helt ufravikelige, var hans kommentar til pressen. På kaien ble det plutselig folksomt med både NRK, streikelederne og Pettersen, og de oljeansatte fikk satt fokus på streikens viktige, sosiale profil.

Link til NRK-innslag