Streiken er over

Streiken er over

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

YS har akseptert NHOs tilbud om et generelt tillegg på 7,5 kroner pr time for alle YS-medlemmene. De lavlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke.

Denne streiken handlet hovedsakelig om å sikre at norske arbeidstakere får økt kjøpekraft og reallønnsvekst. Forbundsleder Hilde-Marit Rysst ser nå frem til de lokale forhandlingene senere i år, der våre medlemmer blir sikra sin del av verdiskapningen, i tråd med vår bransje.

– Resultatet er for mange bransjer i Norge representabelt, flere arbeidstakere vil oppleve et relativt godt resultat på lønnslippen, sier Rysst.

Må høyere opp på sluttsummen

– For vår bransje, hvor arbeidsgiver inntekter knapt har grenser, er nok forventningene klare på at vi må høyere opp på sluttsummen. Vi forventer reelle forhandlinger for bransjen vår, i tråd med de fire kriteriene: økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne, sier Rysst.

Stolt over ISO-medlemmene

Hogne Hole, klubbleder i SAFE i Bilfinger, er stolt over medlemmene sine i Bilfinger, som gikk fra en kostbar dagsing tidligere i år, rett til denne historiske streiken i mellomoppgjøret.

Hogne Hole, klubbleder Bilfinger Foto: privat
Hogne Hole, klubbleder Bilfinger Foto: privat

– Denne kampen tok de på strak arm, som klubbleder fikk ikke jeg en eneste klage fra noen av medlemmene i klubben, på tross av at de kom rett fra en annen arbeidskonflikt, som påførte dem store kostnader. Dette viser hvor sterk solidariteten og kampviljen er i ISO-bransjen, sier Hole.

Klubblederen forklarer at denne streiken legger grunnlaget for gode oppgjør i alle de andre gruppene som skal forhandle lønn denne våren.

– De lavtlønte, som ikke har reel forhandlingskraft lokalt i de bedriftene de jobber i, skulle sikres et godt oppgjør. Samtidig dreide denne streiken seg om å legge grunnlaget for gode oppgjør for alle andre grupper som forhandler etter oss.

– Jeg vil rette en stor takk til mine medlemmer og medarbeidere for at de stod opp for et viktig prinsipp og bidro til at vi vant kampen for et mer rettferdig samfunn og mindre lønnsforskjeller, sier han.

Fakta om oppgjøret

  • Generelt tillegg: 7,50 kroner pr time, dvs. 14.625 kroner i året.
  • Tillegg til bussbransjeavtale-YS, 1 kroner i tillegg.
  • Lavlønnstillegg: 3 kroner pr time, dvs. 5.850 kroner i året for overenskomster under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
  • Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kroner. pr time, dvs. 7.800 kroner.

Ramme for oppgjøret: 5,2 prosent (overheng: 1,4 prosent, tarifftillegg: 2,1 prosent, glidning: 1,7 prosent).