‘- Streiken omhandler flere

‘- Streiken omhandler flere

– Kampen som føres i streiken nå er ikke bare viktig for de som jobber på sokkelen, kampen angår også de landansatte i oljeselskapene, sier Ommund Stokka og Roy Aleksandersen, i Industri Energi og SAFEs felles streikekomite.

– Kampen som føres i streiken nå er ikke bare viktig for de som jobber på sokkelen, kampen angår også de landansatte i oljeselskapene, sier Ommund Stokka og Roy Aleksandersen, i Industri Energi og SAFEs felles streikekomite.

 width=

Sokkelarbeiderne er nå spydspissen i en kamp som gjelder flere. Industri Energi og SAFE har et likelydende pensjonskrav for oljeselskapenes landansatte, både på landanleggene og de kontoransatte. Kampen er derfor ikke ferdig selv om forbundene får gjennomslag i sine krav på sokkelen. Da kommer kampen for de landansatte, som også er fratatt sin pensjon.

– Frontene er nå steile. OLF er ikke på noen punkt villige til å gå med på våre argumenter og krav, sier de.

Forhandlingene for landansatte i oljeselskapene er satt på vent. OLF var ikke villig til å forhandle før sokkeloverenskomstene var ferdigforhandlet.

– Etter at slaget har stått i havet, skal vi sette i gang med forhandlingene for de som jobber på land, sier Stokka.

– Dette oppgjøret har ikke direkte innflytelse på landansatte, men det kommer til å sende kraftige signaler inn i disse forhandlingene, understreker Aleksandersen.