Strømprisen: Løsningen er ikke å åpne vernede vassdrag, men å ta tilbake styring og kontroll over egen energi

Strømprisen: Løsningen er ikke å åpne vernede vassdrag, men å ta tilbake styring og kontroll over egen energi

Analytikere spår at vi vil ha vedvarende høye strømpriser. Derfor kan ikke kortvarige “støttepakker” være den eneste løsningen. Myndighetene og partene må sette seg til bordet for å evaluere situasjonen, og komme frem til løsninger som sikrer rettferdige strømpriser, ett forutsigbart system og sikkerhet for egen forsyningskapasitet. SAFE med sine over 10.000 medlemmer krever endring!

Norge har via sin vannkraft “evig” tilgang på energi. Vi er ett land med sterkt behov for oppvarming, både i private husholdninger og i næringslivet. Mye av oppvarmingen gjøres elektrisk. Det har helt fra etterkrigstiden vært politisk enighet om at hele landet skal ha lik tilgang til forutsigbar infrastruktur, og energi er en del av det. Allikevel våkner Ola Nordmann i 2021 opp til strømpriser som til tider er dyrest i Europa! Dette er fullstendig uakseptabelt! 

Det har i flere år vært en villet politikk fra flertallet på Stortinget å selge våre naturressurser ut av landet og nedover til Europa. Nå ser vi effekten av det: Eldre som fryser i leilighetene sine, familier som ikke har råd til å dusje eller vaske klær, matvareprodusenter som må stenge ned, produkter og arbeidsplasser som går tapt. Allerede svak fylkes- og kommuneøkonomi blir enda dårligere når strømregningene for sykehus, skoler og kontorbygg skyter rett i taket! Hva er det Løvebakken driver med?  

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– Det er en selvfølge at myndighetene rydder opp i dette, både kortsiktig og langsiktig, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Regjeringen må sørge for at tiltakene bidrar kraftig til å dekke den enkeltes strømregning, men også næringslivet som må stenge ned. Dagens storting kan ikke godta at jordbruk og gartneri må stenge, og tomat og agurk må skipes inn fra utlandet. Befolkningen er opptatt av mer kortreist mat, ikke mindre, mener Rysst. 

SAFE med sine over 10.000 medlemmer krever endring! 

Myndighetene må sikre de svakeste i samfunnet vårt, og sørge for lettelser for alle. “Vanlige folks tur” var det noen som sa. Rysst mener at det må på plass løsninger som både sikrer matvareproduksjon og jordbruk, samt kommunale budsjetter som ikke spises opp av strømregninger. For kraftkrevende industriarbeidsplasser er det to viktige utfordringer: Sikre en strømpris som gir bærekraftige arbeidsplasser, og ikke gi fra oss konkurransefortrinnet som riktig strømpris gir oss. I tillegg må den enkeltes privatøkonomi (med tanke på energi) sikres med forutsigbarhet og en rettferdig pris.

– Løsningen er ikke å åpne vernede vassdrag, men å ta tilbake styring og kontroll over egen energi, og bruke den til egen befolkning, sier Rysst. Skulle vi åpne vernede områder for å lage mer energi, er faren for at vi eksporterer enda mer til Europa. Det er jo politikken og mengde eksport vi må diskutere, sikre nok energi til eget land, ikke fortsette over-eksporten.

Hva med desember 2021?

«Strømstøtte 2.0» er en bedre utgave enn strømstøtte pakken før jul. Den nye ordningen vil gjelde for januar – mars, men hva med desember? SAFE mener det må komme støtte som reparer skaden som skjedde i desember også. Myndighetene har penger, de mottar store ekstra inntekter bare ved de mye høyere gassprisene som har vært og er nå.

Analytikere spår at vi vil ha vedvarende høye strømpriser. Derfor kan ikke kortvarige “støttepakker” være eneste løsningen, mener Rysst. Myndighetene og partene må sette seg til bordet for å evaluere situasjonen, og komme frem til løsninger som sikrer rettferdige strømpriser, ett forutsigbart system og sikkerhet for egen forsyningskapasitet.

Skal vi være avhengig av andre land for å fø våre egne innbyggere?

– Det er på høy tid landet vårt tar en virkelig diskusjon om hvor selvberget vi skal være som nasjon i fremtiden, sier Rysst. Skal vi være avhengig av andre land for å fø våre egne innbyggere? Skal vi eksportere vår energi til naboland, istedenfor å sikre våre egne landsmenn energi for en bærekraftig sum? Skal vi ha så dyre strømpriser at industri ikke er lønnsomt mulig, skal vi legge ned våre egne arbeidsplasser?