Oppstart på DeepOcean mekling i dag

Mekling mellom SAFE klubben og bedriften i DeepOcean starter hos Riksmekleren i Oslo i dag. Det er satt av to dager, med frist onsdag 6. juli kl. 24:00.

Grønt lys for å fortsette med sosial dumping

Kai Morten Anda, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga
Kai Morten Anda, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

SAFE tapte saken mot DeepOcean AS i Arbeidsretten. DeepOcean AS er ikke tariffrettslig forpliktet til å gi innleid personell samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. SAFE klubben i DeepOcean har heller ikke rett til innsyn i de innleide sine lønns- og arbeidsvilkår. Konsekvensen av dommen er grønt lys for å fortsette med sosial dumping og «leie seg ut av» den tariffavtalen SAFE har med DeepOcean AS, mener nestleder i SAFE Kai Morten Anda.

Mekling på offshoreavtalen med DeepOcean AS er i gang

Johanne Halvorsen Øveraas, Hanne Sofie Bjelland og Kai Morten Anda
Johanne Halvorsen Øveraas, Hanne Sofie Bjelland og Kai Morten Anda

Meklingen mellom SAFE DeepOcean og DeepOcean AS er nå i gang ved Riksmeklerens kontor i Oslo. Kommer partene ikke til enighet blir det streik fra i natt klokken 24.00. Det er varslet plassfratredelse for 68 medlemmer på Edda Flora, Edda Fauna, Edda Freya og Normand Ocean.