Klubbledermøte gjennomført på Teams

Klubbledermøte via Teams Foto: Rebecca Bjerga
Klubbledermøte via Teams Foto: Rebecca Bjerga

SAFE-forbundsstyret har vedtatt at på grunn av koronasituasjonen blir SAFE-Kongressen 2020 delt opp i to deler. Del I på Teams før jul og del II til sommeren. Det er en helt ny situasjon, og i den forbindelse mente forbundsstyret det ville være riktig med et informasjonsmøte i god tid før kongressen.