Forhandlingene mellom SAFE og Norges Rederiforbund er i gang

Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Norges Rederiforbund (NR) starter i dag, 19. mai. Forhandlingene omfatter ansatte på flyttbare offshoreinnretninger og ansatte i boring og forpleining på permanent plasserte innretninger, på norsk kontinentalsokkel. Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Oslo. 

SAFE i Wintershall Dea – enighet i de lokale lønnsforhandlingene

Lokale lønnsforhandlinger i Wintershall Dea Norge Foto: Rebecca Bjerga
Lokale lønnsforhandlinger i Wintershall Dea Norge Foto: Rebecca Bjerga

SAFE-klubben i Wintershall Dea Norge hadde  lokale lønnsforhandlinger for tariffert personell og individuelt avlønnet personell i Stavanger den  24. – 27. november.  Det var godt samarbeid mellom SAFE og IE på tariffert, og med SAFE, IE og NITO på individuelt avlønnet personell gjennom hele forhandlingsprosessen.

Enighet på Sokkelavtalen

SAFE og Norsk olje og gass (NOG) kom til enighet på overtid natt til onsdag, kl 05:30, i årets lønnsforhandlinger på Sokkelavtalen. Resultatet er moderat og partene forutsetter at det føres konkrete og reelle lokale lønnsforhandlinger i operatørselskapene.

Frontfagforhandlingene kan ende i streik fra fredag

Meklingsstart i frontfaget Foto: Helene Husebø
Meklingsstart i frontfaget Foto: Helene Husebø

27 000 industriarbeidere fra SAFE, Parat og Fellesforbundet kan bli tatt ut i streik fra fredag om ikke partene kommer til enighet innen torsdag kl 24.00.