Forhandlingsresultatet fra mekling på sokkelavtalen er akseptert, dermed ingen streik

Resultatet av uravstemningen i SAFE om forhandlingsresultatet på NOG sokkelavtalen er gjennomført. Forhandlingsresultatet fra meklingen er akseptert. Kl:1200 i dag gikk fristen for uravstemningen på sokkelavtalens forhandlingsresultat. SAFE sine medlemmer på sokkelavtalen stemte for å akseptere resultatet. Totalt ble det 64,13 % avgitte stemmer, 60,87 % stemte JA og 39,13 %  stemte NEI.

Mekling på brønnserviceavtalen fortsetter på overtid

SAFE og Norsk olje og gass startet tirsdag morgen meklingen på brønnserviceavtalen. Det er satt av to dager til mekling hos Riksmekleren i Oslo, med frist midnatt onsdag. Det mekles nå på overtid.

Mekling på NOG-sokkelavtalen har startet

Fredag formiddag startet meklingen på NOG-sokkelavtalen hos Riksmekleren i Grensen 3, Oslo. Det er satt av to dager til meklingen, med meklingsfrist midnatt lørdag. Hvis ikke partene kommer til enighet, blir det streik.

Årets forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass er i gang

Årets lønnsoppgjør for operatør, boring og forpleining er i gang. Dette er et hovedoppgjør hvor det forhandles om hele tariffavtalen. Det er satt av to dager til årets forhandlinger, med oppstart i dag 3. mai og avslutning 4. mai.

Enighet i lønnsoppgjøret på Brønnserviceavtalen

Etter to dagers forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass kom vi ikke lenger. NOG ønsket et moderat oppgjør mens SAFE ville ha økt kjøpekraft for sine medlemmer.    

Lønnsforhandlingene på Brønnserviceavtalen er i gang

Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass starter i dag, 26. mai. SAFE ser frem til konstruktive forhandlinger. SAFE stiller godt forberedt, med hele forhandlingsutvalget på Scandic på Forus. Partene har satt av to dager til forhandlingene. 

Årets forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass er i gang

Årets forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass (NOG) for operatør, boring og forpleining er nå ferdig. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør hvor det kun er økonomi det forhandles om.

Streik avverget!

Foto: Kai-Morten Anda
Foto: Kai-Morten Anda

SAFE og Norsk olje og gass kom til enighet etter mekling på overtid på Oljeoverenskomsten den 16.02.21, kl 05.00.

Enighet og full seier for SAFE i meklingen på Brønnservice

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

Etter å ha forhandlet på overtid ble forhandlingsutvalget til SAFE enig med arbeidsgiverne i natt kl 03.30. SAFE vant igjennom med sitt hovedkrav, der Schlumberger trakk tilbake oppsigelsen av lokal særavtale. SAFE fikk også på plass en avtale om utenlandsarbeid med Subsea7.

Enighet i de sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten

Levard Olsen-Hagen (SAFE), Terje Hovet (Norsk Industri), Elisabeth Brattebø Fenne (Norsk olje og gass) og Frode Alfheim (Industri Energi)Foto: Kolbjørn Andreassen
Levard Olsen-Hagen (SAFE), Terje Hovet (Norsk Industri), Elisabeth Brattebø Fenne (Norsk olje og gass) og Frode Alfheim (Industri Energi)Foto: Kolbjørn Andreassen

Enighet i de sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten, nå gjenstår de lokale forhandlingene før endelig avtale signeres.