Verneombudstjenesten i Equinor med ærespris til Tone Guldbrandsen

Tone Guldbrandsen Foto: Gunlaug Leirvik
Tone Guldbrandsen Foto: Gunlaug Leirvik

Tidligere sjefsingeniør i Petroleumstilsynet, Tone Guldbrandsen, har fått ærespris fra verneombudstjenesten i Equinor, for sin innsats for bedre arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Den digitale oljearbeider

Hilde-Marit Rysst gjest i Ptil sin podcast Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst gjest i Ptil sin podcast Foto: Rebecca Bjerga

Digitalisering endrer petroleumsnæringen radikalt og vil bety store endringer for mange ansatte. Men hvordan blir framtidens arbeidshverdag for den digitale oljearbeider? Petroleumstilsynet i tidsskriftet sitt, Dialog, forklarer hvordan innføring av ny teknologi og nye løsninger i oljebransjen fører til store omveltninger i arbeidsoppgaver og organiseringen av arbeidet.