Streik i Lederne – hva betyr det for deg i SAFE?

Lederne gjennomfører en lovlig konklikt og SAFE sine medlemmer skal i så henseende følge innarbeidede spilleregler i arbeidslivet. SAFE sine medlemmer skal ikke ta arbeid som «et Leder-medlem» ellers skulle ha utført. Streikebryteri aksepteres ikke. Husk at vi fortsatt skal være kollegaer etter en konflikt er over.

SAFE varsler plassfratredelse for 113 medlemmer på sokkelen

Roy Aleksandersen og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Roy Aleksandersen og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

SAFE har nå varslet Riksmekleren og Norsk olje og gass (NOG) om plassfratredelse for 113 medlemmer, 88 av dem i Equinor ved Johan Sverdrup og 25 medlemmer i forpleiningsselskapet ESS Support Services AS ved Ekofisk Lima.

SAFE gir sin fulle støtte til de streikende bussjåførene og til vaktbransjen

Foto: Jonas Ruud
Foto: Jonas Ruud

SAFE stiller seg solidarisk med YS og YS-forbundene bak de streikende bussjåførene og de streikende i vaktbransjen Avarn Security og Securitas. Kravet deres om et mer rettferdig lønnsnivå er helt på sin plass, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Lønnsoppgjøret – SAFE og Parat fikk for lite gjennomslag for sine krav

Foto: Helene Husebø/Parat
Foto: Helene Husebø/Parat

Sent fredag kveld kom partene i frontfaget til enighet, etter å ha vært i mekling nær 23 timer på overtid. De fikk gjennomslag for et generelt tillegg for alle medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten. Den økonomiske rammen utgjør 1,7 prosent. Likevel er SAFE skuffet over resultatet. Det er ikke i nærheten av det våre medlemmer fortjener, sier Hogne Hole, SAFE sin representant i frontfaget.

Frontfagforhandlingene kan ende i streik fra fredag

Meklingsstart i frontfaget Foto: Helene Husebø
Meklingsstart i frontfaget Foto: Helene Husebø

27 000 industriarbeidere fra SAFE, Parat og Fellesforbundet kan bli tatt ut i streik fra fredag om ikke partene kommer til enighet innen torsdag kl 24.00.