Talisman Energy får refs for mangelfullt HMS-arbeid på Yme

Talisman Energy får refs for mangelfullt HMS-arbeid på Yme

Ptil har gjennomført tilsyn med styring av sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap i arbeidet med ferdigstilling av Yme-innretningen. Det ble registrert avvik fra kravene til arbeidstakermedvirkning i vernetjenesten Talisman Energy Norge AS (Tenas) er operatør for Yme-innretningen som bygges og eies av SBM Offshore (SBM).

Ptil har gjennomført tilsyn med styring av sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap i arbeidet med ferdigstilling av Yme-innretningen. Det ble registrert avvik fra kravene til arbeidstakermedvirkning i vernetjenesten

Talisman Energy Norge AS (Tenas) er operatør for Yme-innretningen som bygges og eies av SBM Offshore (SBM). width=

Innretningen ble installert på feltet i mai 2011, cirka to år forsinket. Det pågår nå omfattende ferdigstillingsarbeid, to floteller er knyttet opp til innretningen og cirka 300 personer arbeider med konstruksjonsaktiviteter, klargjøring og testing.

Det gjenstår fremdeles mye arbeid før innretningen kan settes i produksjon. Lisenspartnerne har uttrykt bekymring for utviklingen, og relasjonen mellom Tenas og SBM er krevende og blant annet preget av uenighet om innretningens kvalitet.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere om styringen med pågående arbeid var i samsvar med kravene i regelverket for petroleumsvirksomhetens til havs.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og organisering av verneombudstjenesten.

Begrunnelsen for dette er: 

 • Da Ptil  ba om å få intervju med verneombud fra de ulike selskapene som utfører arbeid på Yme, sendte SBM to HMS-inspektører
 • De verneombudene som kom til intervju var valgt dagen før eller samme dag som intervjuet fant sted, to var valgt uka før
 • De fleste av verneombudene hadde ikke gjennomgått obligatorisk opplæring
 • Flere av arbeidstakerne vi snakket med visste ikke hvem som varderes verneombud
 • De valgte verneombudene var ikke fordelt slik at alle skift ble dekket
 • Situasjonen ved Yme med hyppig frakobling av Regalia,gjør at verneombud som bor på Regalia ikke kan utføre sin funksjon som verneombud sjøl om det pågår arbeid på Yme
 • Det var bare i begrenset grad etablert samarbeid mellom vernetjenesten hos Talisman og SBM med underleverandører
 • Det er ikke etablert koordinerende felt-AMU for Yme

Videre ble det identifisert forbedringspunktet knyttet til utøvelse av påseansvar og samordning av HMS-arbeidet på Yme

 • oppfølging av kjemisk/fysisk arbeidsmiljø
 • psykososialt arbeidsmiljø og HMS-kultur
 • rolle og ansvarsfordeling med hensyn til opplæring og informasjon om helserisiko til innleide arbeidstakere
 • nattarbeid
 • evakueringsveier