Tannhelseforsikring i YS i samarbeid med Gjensidige

Tannhelseforsikring i YS i samarbeid med Gjensidige

Tannhelseforsikrng

Hva smerter mest? Boringen eller regningen etterpå? Tannhelseforsikringen sikrer deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med behandling hos din tannlege. Forsikringen utfyller de norske velferdsordningene og de refusjonsordningene som gis av det offentlige. 5 gode grunner til å kjøpe YS Tannhelseforsikring 1. Hovedtyngden av skadesaker utført hos tannlege omfatter fyllinger, krone-/broterapi, rotfyllinger, ekstraksjoner og tannkjøttskader. […]

Hva smerter mest? Boringen eller regningen etterpå?

Tannhelseforsikringen sikrer deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med behandling hos din tannlege. Forsikringen utfyller de norske velferdsordningene og de refusjonsordningene som gis av det offentlige.

5 gode grunner til å kjøpe YS Tannhelseforsikring

1. Hovedtyngden av skadesaker utført hos tannlege omfatter fyllinger, krone-/broterapi, rotfyllinger, ekstraksjoner og tannkjøttskader. Undersøkelsen ble utført i 2014 på et representativt utvalg (n=5422) av den voksne befolkningen i Norge over 20 år som hadde vært hos tannlege siste år. Her så vi blant annet at over halvparten fikk én eller flere fyllinger under sitt siste tannlegebesøk.

2. Hele 62 % av den voksne befolkningen i Norge i dag får råd om forebyggende behandling når de er hos sin tannlege. Det er viktig fordi regelmessig tilsyn av tennene og informasjon om egen tannhelse og opplæring om forebyggende egenbehandling også har betydning for forebygging av sykdom generelt.

3. God tannhelse er viktig for resten av kroppens funksjoner. Er man sløv med å holde munnen og tennene rene, kan det få alvorlige følger. Munnen inneholder hele 700 ulike bakteriearter. Bakteriene holder til mellom tannkjøttet og tannen i det man kaller tannkjøttlommer, og blir de liggende for lenge, kan du se at tannkjøttet blir rødt. Da har du nok en lett betennelse som kan gå ut over en rekke andre funksjoner i kroppen din.

4. Forskning tyder på at det er en sammenheng mellom infeksjoner i tennene og hjertelidelser. Forskerne mener at tannsykdom kan være en helt selvstendig risikofaktor for både stabil- og akutt koronarsykdom.

5. Norsk Tannhelseforsikring (som leverer YS Tannhelseforsikring) krever at behandlende tannlege er medlem av Den norske tannlegeforening. Som medlem er det et krav om obligatorisk etterutdanning. Det bidrar til å kvalitetssikre tannlegene, og at behandling utføres etter aksepterte standarder for tannlegepraksis. 90 % av de yrkesaktive tannlegene i Norge er medlemmer.

Kilde: Fagansvarlig i NTHF

 

Hva smerter mest? Boringen eller regningen etterpå?

Du velger den forsikringen som stemmer med din alder. Når du går fra ett intervall til et nytt, fortsetter forsikringen, og da med ny forsikringssum og ny pris.

  YS Tannhelse 18-29 YS Tannhelse 30-49 YS Tannhelse 50-69
Forsikringen dekker alle behandlinger opp til dette beløpet per år 10 000 kr 20 000 kr 40 000 kr
Egenandel per skade 500 kr 500 kr 500 kr
Årspris 552 kr 1 272 kr 2 040 kr
Månedspris 46 kr 106 kr 170 kr
Begrensning i antall skader per år Ingen Ingen Ingen

Intervallene er basert på det faktum at med alderen øker tannlegeutgiftene. Forsikringssum og pris tar hensyn til dette.

 

En viktig forsikring, sier YS-leder Jorunn Berland

 width=

«Vi er stolte over å ha forhandlet fram en helt ny medlemsfordel innenfor tannhelse, YS Tannhelseforsikring.

Dette er en viktig forsikring, fordi i dag er det ingen velferdsordninger på dette feltet for folk over 18 år. Og de fleste av oss opplever jo innimellom å få store tannlegeregninger.

En av styrkene ved YS Tannhelseforsikring er kravet til at vi som forsikringstakere må bruke tannleger som er medlemmer i Norsk tannlegeforening. Det er jo de fleste tannleger, og det gir oss en sikkerhet for at tannlegen oppfyller kravene til obligatorisk etterutdanning, og at de utfører behandlingene etter aksepterte standarder for tannlegepraksis.

I tillegg til at dette er en god nyhet for alle medlemmer, representerer YS Tannhelseforsikring et helt nytt verveargument. Vi er nemlig først ut blant arbeidstakerorganisasjonene med denne forsikringen. Så her er det bare å brette opp ermene, og spre det gode budskapet.

Forsikringen kan kjøpes av hele husstanden til medlemmet.»

Link til YS/Gjensidige