Tap i Arbeidsretten om ventetidsbetaling

Tap i Arbeidsretten om ventetidsbetaling

SAFE fikk ikke medhold i Arbeidsretten i saken mot NR om ventetidsbetaling uavhengig om man er innlosjert om bord eller i land ved verkstedopphold.- Saken må nå løses gjennom forhandlinger, sier organisasjonssekretær Øyvind Olsen.  – Vi hadde jo et berettiget håp om at vi skulle vinne fram, men må konstatere at rettens flertall ikke ga […]

SAFE fikk ikke medhold i Arbeidsretten i saken mot NR om ventetidsbetaling uavhengig om man er innlosjert om bord eller i land ved verkstedopphold.- Saken må nå løses gjennom forhandlinger, sier organisasjonssekretær Øyvind Olsen.

 – Vi hadde jo et berettiget håp om at vi skulle vinne fram, men må konstatere at rettens flertall ikke ga oss medhold. Grunnen til det er en dom i Arbeidsretten fra 2002, sier organisasjonssekretær Øyvind Olsen.

 width=

Denne dommen slår fast at overenskomsten punkt 3.3. er å oppfatte slik at det bare er personell som blir innlosjert om bord som utløser ventetidsbetaling.

SAFE mener tarifferte medlemmer skal ha ventetidsbetaling for den fritid man må tilbringe ved riggen fram til man kan reise hjem – uavhengig om man er innlosjert om bord eller på land. Det er forkortelsen av friperioden som skal kompenseres, sier  Olsen. Han er skuffet over at urimeligheten i bestemmelsen ikke ble rettet opp av Arbeidsretten nå, men konstaterer at retten også påpeker urimeligheten.

«Det kan framstå som en tilfeldig og lite rimelig løsning at arbeidstakers rett til ventelønn ved verkstedsopphold avhenger av om vedkommende er innlosjert på innretningen eller på land. Etter flertallet syn kan imidlertid rimelighetsbetraktninger alene ikke gi grunnlag for en annen forståelse av bestemmelsen» heter det i dommen. En av dommerne tok for øvrig dissens og mente SAFE burde få medhold.

 – Det rettens flertall egentlig sier er at forskjellsbehandlingen er urimelig, men at det må være opp til partene å løse dette gjennom forhandlingssystemet.  Det må vi forholde oss til, og tar dette med oss i framtidige forhandlinger. I mellomtiden må de  klubbene som kommer opp i slike problemstillinger få opprettet protokoll med sine bedrifter som sikrer våre medlemmer ventetidsbetaling uavhengig av hvor man innkvarteres når rigger ligger på verksted, understreker Olsen.