Tar du den, så tar du den…

Tar du den, så tar du den…

Roy Erling Furre og Roy Aleksandersen

Selskapene i oljeindustrien planlegger ikke for antall arbeidstakere som trengs for å utføre jobben, men hvor mange arbeidstakere man kan klare seg uten. PULS-møtet: Bemanningssituasjonen i næringen framstår i dag som en omvendt auksjon, sier Roy Aleksandersen og Roy Erling Furre, de to nestlederne i SAFE. – Kontraktselskapene underbyr hverandre, og for områder som boring, […]

Selskapene i oljeindustrien planlegger ikke for antall arbeidstakere som trengs for å utføre jobben, men hvor mange arbeidstakere man kan klare seg uten.

PULS-møtet: Bemanningssituasjonen i næringen framstår i dag som en omvendt auksjon, sier Roy Aleksandersen og Roy Erling Furre, de to nestlederne i SAFE.

– Kontraktselskapene underbyr hverandre, og for områder som boring, forpleining og vedlikehold, er det først og fremst mennesker, altså arbeidskraft, som er utgiftsposten. Skal de vinne en kontrakt hos operatøren, er det antall mennesker, lønn og arbeidsvilkår selskapene skjærer ned på.

Tidligere hadde vi kontraktsrunder med variabel arbeidstakermedvirkning når kontrakter skulle tildeles. I dag er det anbudsrunder hvor det stort sett er pris som avgjør.

Sinte og fortvilte medlemmer

SAFE får daglig henvendelser fra medlemmer som fortviler over manglende arbeidstakermedvirkning, et topartssamarbeid som ikke lenger fungerer, og et massivt press fra arbeidsgiverne om å godta stadig nye kutt.

– Situasjonen er vanskelig, og det er ingen tvil om at dette er et politisk bestillingsverk. Selv om vi i dag ser at Petroleumstilsynet er på banen når det gjelder det alarmerende sykefraværet i forpleiningsindustrien, er det bare noen dager siden de i mediene avviste verneombudstjenestens vurdering av situasjonen på Statoils Kristin-plattform.

Det er grunn til å stille spørsmål også med trepartssamarbeidet, når operatør og myndighet som to av partene, fastslår at verneombudstjenesten ikke har vedtakskompetanse, uten å gå inn i de fakta som ligger bak problemstillingene.

Det er en forskjell i måten kuttene settes ut i livet på fra operatør og kontraktør?

– Ja, slår de to lederne fast. Hos leverandørene er det konkrete kutt i arbeidsstokken. Hos operatørene derimot, fases ansatte ut ved å ikke erstatte stillinger ved naturlig avgang, eller at ansatte og stillinger flyttes fra en gammel plattform til en ny som skal i drift, slik eksemplet med Kristin og Johan Sverdrup viser.

Brennaktuell situasjon

Situasjonen og diskusjonen er brennaktuell for industrien, og det er denne som blir hovedtema på Pulsmøtet på SAFE-huset i morgen, tirsdag 10. oktober.

I tillegg til bransjeutfordringer og rammevilkår i kontraktene, er også flerfaglighet, trepartssamarbeid, bemanning som rammer sikkerheten, kostnadskutt og effektivisering kontra regularitet, noen av stikkordene.

Petroleumstilsynet, hovedverneombud/vernetjenesten fra Statoil og Schlumberger, ledelsen og juridisk avdeling i SAFE, er blant innlederne.

Møtet begynner klokka 10.00 og varer til 15.00. Det serveres lunsj.

Meld fra til hilde-marit@safe.no innen arbeidsdagens slutt om du ønsker å delta.