Tariffkonferanse 25. og 26. februar

Tariffkonferanse 25. og 26. februar

SAFE avholder tariffkonferanse på Clarion Hotel i Stavanger tirsdag 25. og onsdag 26. februar. – Det blir to dager både med tariffaglig informasjon og utarbeidelse av prioriterte krav, sier tariffansvarlig Roy Aleksandersen. Tariffkonferansen starter klokken 10.00 tirsdag 25. februar, og man tar sikte på å være ferdig klokken 16.00 onsdag 26. februar.

SAFE avholder tariffkonferanse på Clarion Hotel i Stavanger tirsdag 25. og onsdag 26. februar. – Det blir to dager både med tariffaglig informasjon og utarbeidelse av prioriterte krav, sier tariffansvarlig Roy Aleksandersen.

Tariffkonferansen starter klokken 10.00 tirsdag 25. februar, og man tar sikte på å være ferdig klokken 16.00 onsdag 26. februar. width=

Først på programmet står en gjennomgang av det tekniske beregningsgrunnlaget, som Roar Eilertsen fra De Facto vil stå for. Sjeføkonom i YS, Helle Stensbak, vil orientere om arbeidet i Holden III-utvalget og rapporten om frontfagsmodellen.

I tillegg vil Industri Energi, Lederne og DSO bli invitert til konferansen for å holde innlegg om hvordan de ser på det kommende lønnsoppgjøret.

Dernest kommer konsulentselskapet 3. Part til konferansen, og da er det pensjonsforhold som skal belyses.

– Resten av dag en blir avsatt til diskusjon rundt prioriteringer og fastsettelse av krav i de kommende forhandlingene på de ulike tariffområdene. Dette fortsetter så neste dag, hvor hele dagen er satt av til dette, sier Roy Aleksandersen.

Konferansen omfatter områdene operatør, rederi, boring, forpleining, landanelegg og brønnservice. Klubbledere fra ISO-området, som allerede har avholdt sin tariffkonferanse, vil bli invitert.

Hver klubb innenfor nevnte områder kan stille med en representant for hvert 100. klubbmedlem, men alle klubber uansett størrelse kan stille med en representant. I tillegg vil forbundsstyret være tilstede.

Klubbene melder inn sine representanter og eventuelt bestilling av hotell på e-post til Anita Fløisvik, anita@safe.no. Påmeldingsfrist er 11. februar.