Tariffoppgjøret er i gang

SAFE startet diskusjonen om krav og problemstillinger i det kommende tariffoppgjøret for områdene knyttet til YS/NHO, mandag 12. mars.   

Som kjent skal hovedoppgjøret gjennomføres som et samordnet oppgjør i år. Oppgjørsformen er ikke ønsket av SAFE, men forbundet bindes opp av hovedorganisasjonen YS sitt vedtak.

Sløyfeforhandlinger

Under årets hovedforhandlinger er det avsatt dager for lokale forhandlinger i forkant av hovedoppgjøret. Dette defineres som forbundsvise sløyfeforhandlinger, og disse går 14. mars i Norsk olje og gass (Nog), sine lokaler. Søndag 18. mars er satt av som «reservedag».

Her forhandles det forbundsvist om tekniske bestemmelser. Hvis det ikke oppnås enighet under sløyfeforhandlingene mellom SAFE og Nog, kan rammen som blir avtalt for tekniske endringer eventuelt omdisponeres som et generelt tillegg.

De tre områdene som hører inn under Nog: sokkel, land og brønnservice, samlet seg til gode diskusjoner om økonomiske og tekniske krav. Blant temaene var bedring av forholdene for tillitsvalgte. I det ligger deres mulighet til å utføre vervet sitt i henhold til krav og intensjon. Tap av nattillegg ved sjukdom ble belyst. Det viser seg at enkelte kan miste så mye som 60.000 kroner i inntekt i året ved sjukdom. Skiftplaner og revisjonsstanseproblematikken på landanleggene var også et av temaene.

Helsekartlegging

Halvor Erikstein, yrkeshygieniker i SAFE, tok opp kravet om helsekartlegging av oljearbeidere, et krav som kongressen 2017 vedtok.  Erikstein viste til en statistisk oversikt over hvilke yrkesgrupper som lever lengst. Oljearbeidere scorer ikke høyt på denne oversikten.

I dag er det slik at helserisikoen overføres til den enkelte arbeidstakeren, og når det gjelder helsefarlig arbeid, ender svært ofte diskusjonene mellom arbeidsgiver og arbeidstakere opp med en form for «gi og ta»-problematikk.

Erikstein slo fast at helsefarlig arbeid skal kartlegges, det samme skal sjukdom hos arbeidstakere som jobber i et helsefarlig arbeidsmiljø.

SAFE forbundsstyre vedtar i dag kravene forhandlingsdelegasjonen fremlegger når de møtes hos Nog 14. mars.

Alle områdene er representert i delegasjonen.

Parallelt pågår altså hovedforhandlingene i mellom NHO og YS.

YS har oversendt følgende pressemelding:

YS krever økt kjøpekraft og bedre pensjon

I likhet med LO har YS vedtatt samordnet oppgjør for sine 35 000 medlemmer i private virksomheter. Mandag klokken 15.00 overleverte Vegard Einan, leder i YS-Privat, årets tariffkrav til Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO.

I YS organiserer Parat, Negotia, SAFE, Yrkestrafikkforbundet og Delta store grupper arbeidstakere i private virksomheter.

– I tillegg til økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, krever vi videreføring av AFP som en avtalefestet ordning. AFP-ordningen er god for de som får den til utbetaling, men det er for mange som uforskyldt faller ut av ordningen på tampen av arbeidslivet. Dette må rettes opp i årets oppgjør, sier Einan.

YS har også krav knyttet til tjenestepensjon. Ifølge Einan er det behov for pensjonsopptjening fra første krone, uansett stillingsbrøk, også for dem under 20 år.

– YS krever videre at nivåene i dagens lovbestemte tjenestepensjonsordning må økes, opplyser Einan.

YS er en selvstendig part i årets tariffoppgjør.

– Våre 35 000 medlemmer vil om nødvendig streike for å få gjennomslag, men nå skal vi først forhandle. Vi har tid frem til 22. mars klokken 24.00 for å bli enige, forklarer Einan.

Parallelt med det samordnede oppgjøret mellom YS og NHO forhandler YS-forbundet Parat og Norsk Industri (NI) om bestemmelsene i Industrioverenskomsten.

– Forhandlingene knyttes blant annet til kravet om at arbeidsgiver må dekke merutgifter til reise, kost og losji for ansatte som sendes på oppdrag, opplyser Einan.

Det er satt av tid til forhandlinger mellom YS og NHO frem til 22. mars klokken 24.00. Dersom partene ikke blir enige, er det avtalt mekling fra 3. april til 7. april klokken 24.00.