Teige: – Dramatisk beslutning om offshore-kutt i Statoil

Teige: – Dramatisk beslutning om offshore-kutt i Statoil

Bjørn Asle Teige

-En dramatisk og uventet omfattende beslutning, i og med at bemanningen i offshoresektoren allerede er skåret til beinet, sier konserntilltitsvalte for YS i Staoil, Bjørn Atle Teige, til Stavanger Aftenblad. Statoil vil redusere bemanningen offshore med 600 årsverk fram til 2019. Det er ikke oppsigelser Teige frykter. Det er mange som skal pensjoneres de neste […]

-En dramatisk og uventet omfattende beslutning, i og med at bemanningen i offshoresektoren allerede er skåret til beinet, sier konserntilltitsvalte for YS i Staoil, Bjørn Atle Teige, til Stavanger Aftenblad. Statoil vil redusere bemanningen offshore med 600 årsverk fram til 2019.

Det er ikke oppsigelser Teige frykter. Det er mange som skal pensjoneres de neste åra og derfor slutter. Samtidig kommer ny aktivitet inn, med Johan Sverdrup-utbyggingen. Derfor er den reelle nedbemanningen større, fordi aktiviteten øker, mens bemanningen reduseres.

– Etter store endringer av offshorevirksomheten i 2009, har vi gjort mye evalueringsarbeid og forbedringer. Nå rives det ned igjen. Vi tror ikke på gjennomføringen og vi tror ikke på effekten av det. Folk mister motivasjonen og engasjementet. Dette er en verre enn det vi fikk presset over oss i 2009, det kom i kjølvannet av fusjonen mellom Hydro og Statoil og integrering av de to organisasjonene.

Vi frykter både at dette vil føre til at risikonivået øker, og at driftseffektiviteten går ned. Det vil føre til et inntektsfall for Statoil i milliardklassen, sier Teige til avisen.

Les mer: Statoil vil kutte offshore med 600 årsverk