Teige:- Kuttene svekker sikkerheten

Teige:- Kuttene svekker sikkerheten

Bjørn Asle Teige

Statoil sier selskapet skal redusere offshorebemanningen med 354 årsverk gjennom naturlig avgang de neste tre årene. SAFE mener det reelle tallet er 664 årsverk. – Vi er veldig uenige med bedriften i dette og svært bekymret for det vi kaller «sikker og effektiv drift» fremover med denne beslutningen, sier konserntillitsvalgt i Statoil, Bjørn Asle Teige. […]

Statoil sier selskapet skal redusere offshorebemanningen med 354 årsverk gjennom naturlig avgang de neste tre årene. SAFE mener det reelle tallet er 664 årsverk. – Vi er veldig uenige med bedriften i dette og svært bekymret for det vi kaller «sikker og effektiv drift» fremover med denne beslutningen, sier konserntillitsvalgt i Statoil, Bjørn Asle Teige.

Til E24 sier leder i SAFE i Statoil , Terje Enes, at selskapet i tillegg til de 354 årsverkene legger opp til en reduksjon på 212 årsverk i Offshore fagsenter. – Hvis man regner inn disse 212 , de 80 som er besluttet nedbemannet på land, og de 354 som nå er besluttet, er nedbemanningen reelt på 664 årsverk, fastslår han.

Konserntillitsvalgt Teige frykter for sikkerheten dersom dette gjennomføres:

– Vi mener helt klart at nå øker risikoen, effektiviteten går ned og arbeidsmiljøet blir kraftig svekket. Det er forhold som både vi i foreningen og bedriften for øvrig under normale omstendigheter ikke kan akseptere. Vi skjønner rett og slett ikke hvordan de kan gå inn for å svekke selskapet på denne måten, sier Teige.

Han minner om at norsk sokkel har levert fantastiske resultater over flere tiår. – Ingen har fortjent en slik behandling som selskapet nå har besluttet, understreker han

Teige peker på at Statoils driftsresultat i utlandet var negativt før skatt i 2014, 2015 og i 2016, med et samlet underskudd på 121 milliarder kroner

– Dette har satt selskapet under et voldsomt press de par siste årene. Vi tror kuttene nå kommer for å bidra til å rette opp de famøse investeringene ute. Det er en stor skam.

En mengde jobber forsvinner for å dekke opp for ledelsens elendige beslutninger. Det er en uholdbar og en forferdelig situasjon. Styret har gjort en elendig jobb, sier Teige.