TESS prøver å ødelegge den norske modellen

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Tariff-ansatte fratas alle bonuser, de mister også helseforsikring, ulykkesforsikring, ekstra kjøregodtgjørelse, støtte til tannlege og arbeidsklær: Dette er konsekvensene TESS-ledelsen truet ansatte som vil inngå tariffavtaler. – Et grovt angrep på den norske modellen, mener SAFE. Nå snur TESS-gründeren etter massiv kritikk.

E24-artikkel om bedriftens TESS sin behandling av fagorganiserte ansatte, fremstår som et grovt angrep på den norske modellen og det norske arbeidsliv. Når et samlet norsk arbeidsliv står samlet, får dette store konsekvenser og i dag meldte TESS-gründeren en helomvending i saken.

– Et samlet norsk arbeidsliv må gi et klart svar om at dette er både farlig og gammeldags, og setter tillitsforholdet i arbeidslivet i spill, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Retten til å være organisert og til å inngå tariffavtaler er en grunnleggende menneskerett nedfelt blant annet i Menneskerettighetskonvensjonen.

– TESS sin rett til å diskriminere på bakgrunn av fagorganisering er ikke beskyttet, den er faktisk i strid med Arbeidsmiljøloven, sier Rysst. At bedriftseiere ønsker opptre som en eneveldig hersker, opplever vi fra tid til annen, men de færreste av oss tror at en slik styreform gir de beste resultater.

SAFE oppfordrer Arbeidstilsynet sjekker mulige lovbrudd hos TESS

SAFE har en klar forventning om at Arbeidstilsynet sjekker mulige lovbrudd hos TESS. Samtidig forventer vi at kunder, med Equinor i spissen, gir et klart signal om at denne typen adferd ovenfor egne ansatte ikke er akseptabel. SAFE vil i denne forbindelse gjerne minne Equinor om deres egne retningslinjer ovenfor leverandører.

– Avsløringen av TESS har vist oss en bedriftskultur, som representerer det vi minst av alt trenger i Norge, sier Rysst. I en tid hvor de fleste av oss lojalt fulgte oppfordringen om å holde oss hjemme når vi var syke, straffe TESS ansatte som har fravær. At et av TESS sine datterselskap samtidig mottar koranastøtte, sier vel sitt om bedriftens manglende samfunnsforståelse!

Slike arbeidsforhold støttes ikke!

SAFE oppfordrer alle våre over 50 klubber til å kontakte egen arbeidsgiver og etterspørre om TESS er en av deres leverandører. Samtidig kreves evt svar på hvordan bedriften vil forholde seg til TESS etter disse avsløringene.

– Det må sendes et klokkeklart budskap til TESS at slike arbeidsforhold ikke støttes, avslutter Rysst.

Skriv ut siden