Tidligere lærlinger og midlertidige ansatte i Equinor får etterbetalt bonus for 2019

Tidligere lærlinger og midlertidige ansatte i Equinor får etterbetalt bonus for 2019

Raymond Midtgård Foto: Rebecca Bjerga|Raymond Midtgård Foto: Rebecca Bjerga

I 2019 tok Equinor vekk retten til utbetaling av bonus for midlertidige ansatte og lærlinger i selskapet. Lokal klubben i SAFE Equinor protesterte på dette, men fikk avslag etter flere runder, både lokalt og sentralt i Equinor. Etter lang tid og purringer, kom bedriften til fornuft og etterbetalte bonus til midlertidige ansatte og lærlinger i juni måned. Til sammen fikk 14 SAFE-medlemmer på land og sokkel en forsinket utbetaling for bonus i 2021.

I 2019 tok Equinor vekk retten til utbetaling av bonus for midlertidige ansatte og lærlinger i selskapet. Lokal klubben i SAFE Equinor protesterte på dette, men fikk avslag etter flere runder både lokalt og sentralt i Equinor. Etter lang tid og purringer, kom bedriften til fornuft og etterbetalte bonus til midlertidige ansatte og lærlinger i juni måned. Til sammen fikk 14 SAFE-medlemmer på land og sokkel en forsinket utbetaling for bonus i 2021.

Bonus i selskapene er en administrativ ordning som skal styrke prestasjonskultur, stimulere til samarbeid og skape lojalitet. Bonusordningen er ment for å øke ansattes fokus på selskapets finansielle resultater, og Equinor har også praktisert den. Men i 2019 tok Equinor vekk retten til utbetaling av bonus for midlertidige ansatte og lærlinger. Lokalklubben i SAFE Equinor protesterte på dette, men fikk avslag etter flere runder både lokalt og sentralt i Equinor.

I en nylig avsagt dom fra Høyesterett (HR-2020-2109) vant to innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak frem med krav om utbetaling av bonus på lik linje med innleiers egne ansatte.

Med denne dommen gir Høyesterett en viktig og prinsipiell avklaring av hvilke lønnselementer som omfattes av kravet til likebehandling, herunder om bonus er lønn og omfattes av kravet til likebehandling. Formålet med likebehandlingskravet er å hindre at muligheter for lavere lønnsutgifter skal motivere for større bruk av midlertidig arbeidskraft. Disse reglene er for øvrig i samsvar med EU`s Vikarbyrådirektiv.

Advokat Elisabeth Bjelland Foto: Rebecca Bjerga
Advokat Elisabeth Bjelland Foto: Rebecca Bjerga

– Etter at dommen fra Høyesterett ble avsagt i november 2020, har flere innleide tatt kontakt med SAFE med spørsmål om egne krav til bonusutbetalinger, sier SAFE sin advokat Elisabeth Bjelland. Som følge av denne dommen utarbeidet SAFE v/juridisk avdeling et informasjonsskriv om rett til bonus for innleide, samt en mal som innleide kunne bruke for å fremme et bonuskrav.

Muligheten for å benytte denne dommen som referanse i saken mot Equinor (om midlertidige ansatte og lærlinger) ble diskutert med juridisk avdeling i SAFE. Selv om dommen ikke gikk direkte på det samme, vant SAFE-klubben fram og Equinor aksepterte å tilbakebetale bonus til våre medlemmer.

– Kravet ble fremmet for fem SAFE-medlemmer på land og sokkel, sier Raymond Midtgård, nestleder i SAFE Equinor. Etter lang tid og purringer, kom bedriften til fornuft og etterbetalte bonus til midlertidige ansatte og lærlinger i juni måned, samtidig tok de en gjennomgang av alle ansatte. I denne gjennomgangen fant selskapet ut at det var flere medlemmer i SAFE som også hadde krav på bonus. Til sammen fikk 14 SAFE-medlemmer på land og sokkel en forsinket utbetaling for bonus i 2021. Beløpet varierer, men noen fikk over 21 000 brutto på lønnslippen, sier Midtgård.

Dette viser at samarbeidet mellom SAFE sentralt og SAFE i Equinor (som består av seks klubber: Mongstad, Sture, Kollsnes, Kårstø, Hammerfest, Tjelbergodden og SAFE-sokkel) er viktig.