Tilbud om gratis digital teoriundervisning til fagbrevkurs

Tilbud om gratis digital teoriundervisning til fagbrevkurs

Foto: Kompetanse Norge

SAFE sine medlemmer får tilbud om gratis digital undervisning fra AOF Vestlandet – Agder til VG3 i boreoperatørfaget, matrosfaget og skipsmotormekanikerfaget. Disse finansieres fra Bransjeprogrammene innen maritim næring, samt olje, gass og leverandørindustrien, som SAFE er en del av.

SAFE sine medlemmer får tilbud om gratis digital teoriundervisning fra AOF Vestlandet – Agder til følgende fagbrevkurs:

  • VG3 Boreoperatørfaget
  • VG3 Matrosfaget
  • VG3 Skipsmotormekanikerfaget

Benytt anledningen til å få styrket og dokumentert din kompetanse med et fagbrev. Meld deg på her.

Kursene er gratis for deltakerne, og finansieres fra Bransjeprogrammene innen maritim næring, samt olje, gass og leverandørindustrien. Kursoppstart vil bli februar 2023, og det legges opp til 120 timer med undervisning på Teams.

Kurset forgår digitalt, og dere logger dere på undervisningen til en fast kurskveld pr. uke. Kurset avsluttes i november 2023 med teoretisk VG3 eksamen i faget.

Dersom man ikke har muligheter for å logge seg på til undervisning når man er på jobb, vil det bli tatt opptak som du kan se senere.

Mer informasjon og link til kursopplegg/påmelding finner du i vedlagt plakat ved å trykke på ønsket kurs nedenfor. 

Plakat fagbrevkurs – maritim og olje gass næring