Tillitsvalgtkonferanse for forpleiningsklubbene i SAFE

Tillitsvalgtkonferanse for forpleiningsklubbene i SAFE

Tom over Dyrnes og Arild Bringaker Foto: Rebecca Bjerga

Forpleingsklubbene i SAFE avholder en felles tillitsvalgtkonferanse 14. og 15. februar på Scandic Stavanger City Hotell. – Vi har felles utfordringer som må belyses sammen, sier Tom Ove Dyrnes, klubbleder i SAFE i Sodexo.

Det er første gangen på mange år at forpleiningsklubbene i SAFE gjennomfører en felles konferanse, på tvers av bedriftene. Målet er å diskutere utfordringer og komme med sine synspunkter, i håp om å løse problemstillinger i felleskap.  

– Vi har tenkt på dette i lang tid. Vi håper de to dagene resultere i et mål om hva vi skal jobbe videre med, sier Dyrnes.

– Intensjonen er å engasjere oss, drøfte problemstillinger og finne felles løsninger vi kan fokusere på fremover, sier Arild Bringaker, klubbleder i SAFE i ESS.

Konferanse forpleiningsklubbene i SAFE Foto: Rebecca Bjerga
Konferanse forpleiningsklubbene i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

Forpleiningsklubbene skal drøfte disse utfordringene i bransjen på konferansen:

  • Bemanningsreduksjon
  • Effektivisering og besparelser
  • Økende press på arbeidstaker
  • Høyt sykefravær
  • Utfordringer i ansettelsesprosesser

– Når utfordringer er drøftet, skal vi ha forståelse av felles mål og finne beste løsninger på utfordringer som klubbene står ovenfor. Derfor er det viktig å sitte sammen, diskutere og drøfte dette, sier Dyrnes.   

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst mener det er veldig positivt at klubbene i SAFE har gått sammen om denne konferansen.

Konferanse forpleiningsklubbene i SAFE Foto: Rebecca Bjerga
Konferanse forpleiningsklubbene i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

– Det er viktig å drøfte problemstillinger på tvers, og ikke minst er det viktig å knytte kontakter og bli kjent med hverandre. Sånne konferanser gir både faglig og sosialt påfyll. SAFE sentralt er veldig glad for å bli forespurt som innledere og som gjester på konferansen. Det er viktig å få løftet problemstillinger og se hva forbundet kan gjøre med dette.