Tillitsvalgtkonferanse SAFE i Archer

Tillitsvalgtkonferanse SAFE i Archer

Klubbkontoret SAFE i Archer Foto: Rebecca Bjerga

SAFE i Archer samlet 41 tillitsvalgte til årets tillitsvalgtkonferanse på Kielfergen 19. – 21. september 2023. Hovedtema på konferansen var kommende hovedoppgjør 2024.

Konferansen startet med HR-sjef i Archer, Gard Lunde via Teams. Han hadde en gjennomgang av utviklingen i Archer de siste årene og litt om hva fremtiden bringer. Etter at alle delegatene hadde fått presentert seg, var det tid for Kahoot. Rune Leirhaug, andre nestleder i SAFE i Archer, var ansvarlig for denne og det ble utdelt premier, både underveis og til slutt.  

Kahoot konkurranse på TV konferansen SAFE i Archer 2023
Kahoot konkurranse på TV konferansen SAFE i Archer 2023

Kai Morten Anda, nestleder i SAFE, hadde en god og grundig innføring i lønnsoppgjøret. Hva kan vi forvente, hvordan foregår et lønnsoppgjør, hvorfor går vi til mekling, og hvordan lønnsutviklingen på de ulike områdene som Offshore Norge, brønnservice og Norges Rederiforbund har vært. 

Dag to av konferansen ble brukt til å sette krav frem mot det kommende hovedoppgjøret.

– Her kom det inn mange gode forslag, men dette var bare starten. Nå må delegatene ta dette med seg ut til sine respektive skift, som kan diskutere og eventuelt fremme flere gode forslag. Det vil etter hvert bli lagt ut en lenke på hjemmesiden vår hvor en kan skrive inn forslag og begrunnelse. Forslag uten gode begrunnelser vil ha vanskeligheter med å nå gjennom som prioriterte krav, sier Raymond Hauge, nestleder i SAFE i Archer. 

Klubbkontoret til SAFE i Archer takker delegatene for oppmøtet.