TIOS: bevisst ukultur eller kunnskapsløshet?

Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop
Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

Oppsigelser og permitteringer går parallelt med utlysing av nye stillinger. Salg av aksjer som totalt endrer selskapets eierstruktur, uten at tillitsvalgte orienteres. Hopper fra den ene tariffavtalen til den andre, uten forhandlinger med klubben. Ønsker å bruke tariffavtaler som eies av hovedorganisasjoner som de selv ikke er medlem i. Endrer lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte over natten, uten forhandlinger med klubb og fagforeninger.

Dette er bare noe av historikken til Ålesundsselskapet som opprinnelig het Island Offshore, men nå er en «sammenstilling» av en rekke forskjellige selskaper med forskjellige tariffavtaler, men med de samme arbeidsplassene, de samme typen jobber, og fram til for relativt kort tid siden, også det samme mannskapet. Nå jobbes det iherdig fra selskapets/selskapenes side å bytte ut det opprinnelige og erfarne mannskapet med innleid personell.

Det er tøft og utfordrende å være tillitsvalgt under slike forhold. Mens du jobber med å løse en sak, følger det to nye i kjølvannet. Prøver du å bruke prinsippet om å løse saker på lavest mulige nivå, slik avtaleverket bygger på, ender du svært ofte i en rettsal. Om det bunner i ukultur, uforstand eller en tro på at utmattelse av tillitsvalgtapparatet er løsningen, er ikke lett å si. Kanskje er det en blanding av alt.

Historikk

En kort historikk om Island Offshore kan være nyttig.

Høsten 2017 kjøpte oljeserviceselskapet Technip FMC 51 prosent av aksjene i datterselskapet Island Offshore Subsea. Det nye selskapet ble etter hvert omdøpt til TIOS, og de ansatte fikk beskjed om at de skulle overføres til det nye selskapet 1. januar 2019. Salgsprosessen mellom Technip FMC og Island Offshore/Island Offshore Subsea ble holdt skjult for de ansatte over lengre tid, forteller SAFE-klubben. For å sjekke ut sine mistanker om at noe hadde skjedd, fant de ved egeninnsats etter hvert svar hos finanskilder. 51 prosent aksjer var solgt og kjøpt, og følgelig ville det få konsekvenser for de ansatte. Denne kulturen med hemmeligholdelse har forøvrig fortsatt fram til i dag.

Det viste seg raskt at TIOS ikke ønsket å videreføre NR-avtalen med de ansatte. De ville tilby Verkstedoverenskomsten (VO-avtalen) med Norsk Industri på arbeidsgiversiden.

Verkstedoverenskomsten har dårligere lønns- og arbeidsbetingelser. De har helt andre og dårligere skiftordninger, og ikke minst har de dårligere forsikrings- og pensjonsordninger.

Industrioverenskomsten er avtalen som blant annet ISO-arbeiderne går på.  ISO-området omfatter arbeidsområder som isolasjon, stillas og overflatebehandling, og har svært lite til felles med arbeidet som rederiansatte utfører innen SubSea i Island Offshore, Technip FMC og TIOS. VO-avtalen er dessuten en avtale for landansatte, men har også ansatte som har denne typen oppdrag offshore på installasjonene.

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen, sa den gang at Industrioverenskomsten ikke er tilpasset SubSea området.

– Snarere tvert imot. Denne tariffavtalen dekker verken den aktuelle virksomhetstypen eller de stillingene TIOS skal overta. NR-avtalen derimot, er fleksibel. Virkeområdet er norsk sokkel. Skal bedriften jobbe andre steder enn norsk sokkel, må partene utarbeide en avtale som regulerer lønns- og arbeidsbetingelser for den/de ansatte det gjelder. VO-avtalen er heller ikke tilpasset sjømannspensjon og NR-avtalens forsikringer som for eksempel tap av helsesertifikat.

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop
Island Frontier. Foto: Hilde-Marit Rysst
Island Frontier. Foto: Hilde-Marit Rysst

Også i 2017 og 2018 var det konflikter om tariffavtaler. Etter å ha permittert 160 ansatte i 2017, ville Island Offshore bemanne to av sine båter med noen av de permitterte, men da på en annen tariffavtale. Da gjaldt det skip og offshoreservice-avtalen som skiller seg fra rederiavtalen på flere viktige punkter, blant annet når det gjelder lønn og skiftordning.

Island Wellserver og Island Frontier gikk av kontrakt med daværende Statoil i oktober 2017. Alle de 160 ansatte ble permittert. Deretter kom stillingsutlysningen hvor de søkte etter 24 sjøfolk som skulle bemanne de to båtene fram til de igjen skulle på kontrakt med Statoil fra 1. april 2018.

Alf Rune Kalland. Foto Mette Møllerop
Alf Rune Kalland. Foto Mette Møllerop

I disse månedene skulle Wellserver gjennomgå en tiårsklassing, mens Frontier skulle utføre vedlikehold.

– Vi har en tariffavtale som er signert, da kan ikke Island Offshore bare komme med en ny tariffavtale, selv om de ønsker det, sa klubbleder i SAFE-klubben, Alf Rune Kalland, da saken kom opp høsten 2017.

Arbeidsretten var enig med SAFE: Island Offshore var bundet av gjeldende tariffavtale og kunne dermed ikke permittere personer som skulle brukes i opplagsbemanning. Selskapet måtte erstatte det økonomiske tapet ansatte er påført.

1.juni er de ansatte i TIOS Crewing uten tariffavtale

Etter at koronakrisen inntraff ble det enighet mellom YS og NHO om at alle avtaler automatisk forlenges til september. Som kjent er alle tarifforhandlinger mellom hovedorganisasjonene utsatt til høsten.

TIOS følte seg ikke bundet av en slik avtale og ville ikke forlenge.

Etter press fra SAFE fikk vi likevel beholde NR-avtalen ut mai, men kun individuelt. I praksis betyr det at avtalens rettigheter skulle videreføres for den enkelte, individuelt.  Etter 31.mai er det slutt, sier Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE.

– Vi syns det er kynisk å bruke koronapandemien som brekkstang for å bryte avtaler.

Som nevnt tidligere er det stor forskjell på pensjonsrettigheter, lønns- og arbeidsbetingelser og forsikringsordninger knyttet til tap av helseforsikring, i de forskjellige avtalene. Det fører til stor usikkerhet blant de ansatte som har basert liv og privatøkonomi på en kjent og forutsigbar tariffavtale. Spørsmål om hvilken lønn man får, lengden på arbeidstid, pensjon, forsikring, vet man ingenting om. Like uforståelig er en situasjon hvor man skal jobbe på samme rigg eller fartøy, med de samme kollegene, utføre de samme arbeidsoppgavene, men med en annen arbeidsgiver og en helt annen avtale, eller som det ser ut nå, ingen avtale.

Kunnskapsløst

Innledningsvis ble spørsmålet om selskapet mangler elementær kunnskap om avtaleverket i arbeidslivet stilt.

Til E24 sier direktør Terje Eiken i TIOS følgende: «Det framstilles som om TIOS vil jobbe uten tariff. Det stemmer ikke. I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra Island Offshore til TIOS, har vi opprettholdt alle rettigheter på individuell basis. Etter at flyteriggavtalen utløper den 1. juni, trer vi inn i oljeserviceavtalen og brønnserviceavtalen til henholdsvis Industri Energi og Safe. Jeg kjenner meg ikke igjen i det som kommer fram i oppropet fra Safe. (Områdeutvalg rederi i SAFE og SAFE sentralt har skrevet et opprop om saken. Reds.kommentar) Jeg opplever at vi har god dialog med klubbene lokalt, sier Eiken.

Eiken er tydelig på at TIOS hele tiden har ønsket en annen rotasjonsavtale med TechnipFMC som hovedeier for å kunne ha en større fleksibilitet. Han tilbakeviser påstanden om at en ansatt i TIOS arbeider uten å få lønn, og Eiken understreker at alle deres ansatte kompenseres i henhold til gjeldende tariffer og regelverk.

Vi jobber over hele verden hvor det er olje- og gassvirksomhet, og drivkraften bak virksomhetsoverdragelsen, og dermed opprettelsen av TIOS, var at TechnipFMC sin globale tilstedeværelse ville bidra til økt salg av operasjonsdøgn på Island Offshore sine båter som driver med brønnintervensjon, og dermed bidra til å sikre norske arbeidsplasser. Når vi arbeider i Storbritannia eller Brasil, kan vi ikke basere oss på norske rotasjonsordninger for å være konkurransedyktige, sier Eiken.»

Hvordan får man en avtale mellom to parter?

Først og fremst må man forhandle om en avtale som signeres av partene, om man blir enige. Det finnes ingen avtale med kun en part.

Neste punkt er hvem som eier avtalen.

Her snakker vi om tariffavtaler, og det er vesentlig, her er det hovedorganisasjonene som eier tariffavtalen. Er man ikke medlem i den «rette» hovedorganisasjonen, kan man ikke «bare ta» avtalen til noen andre.

Bedriften meldte seg ut av Norges Rederiforbund, NR, og inn i Norsk Industri, NI. Dette ble gjort for å slippe å ha ansatte på NR-avtalen, men heller bruke Industrioverenskomsten som har helt andre og mye dårligere betingelser. Som nevnt tidligere har heller ikke Industrioverenskomstavtalen de arbeidsoppgaver som skal utføres i TIOS.

Alle tariffavtaler eies per i dag av hovedorganisasjonene (NHO) og er fordelt i de respektive organisasjoner som ivaretar avtalene og forhandler på disse. Industrioverenskomsten disponeres av Norsk Industri og de aktuelle fagforbund som har signert avtalen. Brønnserviceavtalen er ivaretatt av Norsk Olje og gass på arbeidsgiversiden, og SAFE som fagforbund på den andre siden. TIOS er ikke medlem i Norsk olje og gass, og har derfor ingen rettigheter i denne avtalen.

Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop
Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

Hvordan kan Terje Eiken tro at de kan bruke brønnserviceavtalen når det ikke er noen avtale mellom TIOS og SAFE? spør Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE.

– Som vi nå har sagt flere ganger, de ansatte i TIOS har ingen avtale etter 31. mai. I Storbritannia og Brasil er ikke brønnserviceavtalen gjeldende, så hvorfor er det et poeng? Og hvorfor aksepterer ikke TIOS forlenging av avtalen slik resten av det norske arbeidslivet har gjort?

TIOS-direktør Terje Eiken svarte dette til E24:

«De offshore ansatte går fra den 1. juni over på olje- og brønnserviceavtalen for henholdsvis Industri Energi- og Safe-medlemmer. Denne overgangen er varslet og har vært kjent for alle ansatte siden starten av 2019, og den kan ikke på noen måte kobles til koronapandemien.»

Eiken forstår rett og slett ikke at det er nytteløst å varsle overgang til en annen tariffavtale uansett hvor langt tilbake det er, når partene aldri har forhandlet seg fram til en signert avtale.

Det er fristende å invitere Terje Eiken på kurs i SAFE-skolen. Et av emnene handler om avtaler, hvem som eier de forskjellige avtalene, hva som skal til for at en avtale er en avtale, og prosedyrer og regelverk for å kunne endre avtaler. Det kunne kanskje vært nyttig kunnskap?

Velkommen til TIOS!

Terje Eiken og TIOS mener de ansatte forlot Island Offshore frivillig og gikk inn i TIOS.

SAFE-klubben er dypt uenig.

Vi hadde et valg da våre krav ikke ble hørt: bli med, eller ende opp på NAV. Det var dette bedriftens advokat truet oss alle med, på et felles møte. – Dersom dere ikke blir med over til TIOS, vil dere få 90 dagers karens før dere kan få dagpenger fra NAV.  Velkommen til TIOS!
Uansett Terje Eikens tro på at bedriften bare tar en avtale fra «markedet», så er faktum dessverre slik at det er få dager igjen før de ansatte som «såkalt frivillig» ble overført til TIOS, er uten tariffavtale.

En nylig mottatt sak fra Island Offshore som har samme eier som TIOS, viser hva de ansatte har i vente. Saken er hentet fra oppropet som vil bli lagt ut på safe.no i løpet av kort tid: «Norske ansatte på et av Island Offshores fartøy ble beordret til å jobbe 18 timer i strekk! 18 timer, for så å stå opp igjen etter noen skarve timers søvn og jobbe videre! Hva med de ansattes sikkerhet? Et annet eksempel er ansatte i TIOS som ikke har fått lønn i tråd med tariffavtalens bestemmelser. Bedriften nekter å gjøre opp for 168 timer arbeid. Hvem jobber seks uker gratis? En tror nesten ikke at det er i Norge det skjer!»

Skriv ut siden