TIOS en «neverending story?» – NHO har stevnet YS for Arbeidsretten

Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga
Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

Etter at SAFE den 9. juni varslet plassoppsigelse for de av våre medlemmer som arbeider på britisk sokkel for TIOS Crewing, har NHO stevnet YS med påstand om at SAFEs plassoppsigelse er tariffstridig og ulovlig.

Stevningen mottok YS den 23. juni, etter at forhandlingsmøte om saken mellom YS og NHO den 22. juni ikke førte til enighet. Arbeidsretten har tatt saken inn som en «hastesak» og allerede fredag 26. juni vil Arbeidsretten gjennomføre hovedforhandling i saken.

Når det gjelder meklingen, mottok SAFE den 23. juni følgende melding fra Kretsmekler Daniel Lunde; «Jeg forstår nå at det er levert stevning til Arbeidsretten mht denne meklingen, og at resultatet vil kunne foreligge på fredag eller mandag. Inntil det motsatte er avklart vil meklingsmøtet gå som planlagt».

Selve meklingen er avtalt til tirsdag 30. juni kl. 12.00 i Riksmeklers lokaler, i Grensen 3 i Oslo.

Når det gjelder selve søksmålet som NHO har reist, så stiller SAFE seg uforstående til dette. For SAFE er det selvsagt at det må være adgang til å fremme krav om tariffavtale for de av våre medlemmer som arbeider utenfor virkeområdet til etablerte tariffavtaler. Er det virkelig slik at ansatte som arbeider på et annet lands sokkel ikke har noen rettigheter til å fremme krav om kollektiv avtale?

Skriv ut siden